CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar akademske 2022/2023

03.06.2022 - 09:45

Centralno-evropski program razmjene univerzitetskih studija CEEPUS III, otvorio je novi krug za podnošenje aplikacija pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreže u okviru akademske 2022/2023 godine. Rok za podnošenje aplikacija za zimski semestar je 15. juni, a za ljetni semestar je 30. oktobar. Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student i Short Term Excursion) u trajanju do 3 mjeseca ili semestralne (Student) mobilnosti u trajanju do 5 mjeseci, a predavači se prijavljuju u okviru kategorije Teacher. Kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem zvanične web-stranice.