Asim Korčić 1952-2022

24.02.2022 - 09:20

Sa velikom tugom, kolektivi Tehničkog fakulteta i Univerziteta u Bihaću, primili su vijest o odlasku na bolji svijet, kolege Asima Korčića. Njegov iznenadni odlazak 22. februara 2022. godine ostavio je za sobom veliku prazninu i tugu. Iako je ostao upamćen kao uspješan pukovnik Armije Bosne i Hercegovine, Asim Korčić je jedan od osnivača nekadašnjeg Mašinskog fakulteta i Univerziteta u Bihaću. Rođen je 1952. godine. Nakon završene osnovne škole 1968. godine, upisuje Vazduhoplovnu vojnu školu koju završava 1972. godine. Višu mašinsku školu Univerziteta u Zenici završio je 1997. godine a Mašinski fakultet Univerziteta u Mostaru 2002. godine. Bio je zaposlen u Tvornici za preradu žice Bihać od 1974. do 1981. godine. Od 1981. do 1990. godine radio je u Chur Acolit Calluori u Švicarskoj. Iz agresije na Bosnu i Hercegovinu izlazi herojski u svojstvu pukovnika te se vraća u civilne aktivnosti. Dobitnik je najvišeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan. Poslije rata sve do 2004. godine obavlja direktorsku poziciju u preduzeću GTP u Bihaću. Od 2005. godine zaposlen na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću kao laborant za CNC mašine odakle odlazi u penziju 2011. godine.