Aleksandar Beronja 2021-2021

17.03.2021 - 19:25

Kolektiv i studenti Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću sa velikom tugom primili su vijest o preranoj smrti mladoga kolege prve godine na Mašinskom odsjeku Aleksandra Beronje. Iskreno suosjećanje sa porodicom Beronja u trenutcima njihovog nenadoknadivog gubitka zasigurno ne može ublažiti njihovu bol. Aleksandar će ostati upamćen kao vrijedan i marljiv student koji je unatoč svojoj dugogodišnjoj bolesti redovno prisustvovao nastavi na Tehničkom fakultetu. Njegov tihi glas i nježni osmjeh ostaće zapamćen u sjećanju kolega i kolegica sa kojima je provodio najviše vremena. Pokoj njegovoj duši a porodici snage u ovim teškim trenutcima.