Akademski kalendar za 2022/2023. godinu

27.09.2022 - 08:55

Detaljan akademski kalendar Univerziteta u Bihaću za akademsku godinu 2022/2023. dostupan je u pdf formatu.