Akademski kalendar za 2020/2021. godinu

14.10.2020 - 11:15

Detaljan akademski kalendar Univerziteta u Bihaću dostupan je u pdf-dokumentu.