Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

02.10.2019 - 08:25

Na sjednici 27. septembra 2019. godine Senat Univerziteta u Bihaću donio je Odluku o početku i trajanju akademske 2019/2020. godine. Ona počinje 1. oktobra 2019. i traje do 30. septembra 2020. godine s time da nastava počinje 7. oktobra 2019. godine. Zimski semestar traje 16 a ljetni 15 sedmica plus 1 sedmica dopunske nastave.

Detaljan Akademski kalendar dostupan je na linku.