Akademski kalendar Univerziteta u Bihaću za 2023/2024. godinu

18.09.2023 - 11:35

Univerzitet u Bihaću objavljuje Akademski kalendar za akademsku godinu 2023/2024. Dostupan je kao zaseban dokument u pdf-formatu na linku.