Akademik prof. dr. Mujo Demirović 1950-2020

30.10.2020 - 09:05

U Bihaću je u petak 29. septembra 2020. godine preminuo akademik profesor-emeritus dr. Mujo Demirović. Kolektiv Univerziteta u Bihaću je sa velikim žaljenjem primio vijest o njegovoj smrti. Bio je istaknuti naučnik, profesor i društvenopolitički radnik iza kojega su ostala djela duboko usađena u temelje znanja brojnih generacija. Njegovom smrću bosanskohercegovačko društvo pretrpilo je istinski gubitak.

Akademik profesor emeritus dr. Mujo Demirović rođen je 1950. godine u Bihaću. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1974. godine. Titulu magistra društvenih nauka stekao je 1983. godine na Univerzitetu u Sarajevu na temu "Historijska nužnost različitih puteva izgradnje socijalizma”. Doktorsku disertaciju odbranio je 1998. godine sa temom "Teorija i izvori srpske nacionalne politike prema Bosni i Bošnjacima" i stekao titulu doktora političkih nauka. Kao pionir visokog obrazovanja u Bihaću, prošao je sva akademska zvanja od asistenta do redovnog profesora, odnosno profesora emeritusa. U periodu od 2001. do 2003. godine bio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine. Autor je i koautor desetine knjiga i brojnih naučnih i stručnih tekstova. Dobitnik najvećeg priznanja Grada Bihaća "Povelja 26. februar" 2007. godine.