Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

02.09.2019

Podijeli sa:

Internacionalizacija Univerziteta u Bihaću u posljednjih nekoliko godina jedan je od segmenata rada Univerziteta koji bilježi pozitivne pomake. Praksa internacionalizacije ogleda se najprije kroz mobilnost studenata i osoblja sa partnerskim univerzitetima van Bosne i Hercegovine; dolaskom studenata, istraživača i nastavnika sa inostranih partnerskih institucija; kroz saradnju na međunarodnim razvojnim, naučnoistraživačkim i istraživačkorazvojnim projektima; potpisivanje bilateralnih ugovora sa ciljem razmjene znanja i istraživanja kroz mobilnost i projekte. 

Kroz brojne aktivnosti postignut je veoma značajan napredak u promociji internacionalizacije i mobilnosti na Univerzitetu u Bihaću što je vodilo ka podizanju svijesti o važnosti internacionalizacije među osobljem i studentima. Rezultat takve prakse jeste usvajanje strateškog dokumenta Strategije za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću za period 2018-2023.

Kada se radi o stvaranju uvjeta za povećanje mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta u Bihaću, uspostavljena je saradnja sa institucijama unutar Erasmus+ ICM programa, te sa mnogobrojnim univerzitetima iz Turske unutar programa razmjene Mevlana. Osim ova dva programa, razmjena studenata i nastavnika je omogućena i kroz CEEPUS III mreže i freemover program, kao i UNET mrežu; kroz programe koje financira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini (Fulbright i Global UGRAD), putem CMEPIUS stipendije (Slovenija); i niza drugih programa. Glavni nosilac ovih aktivnosti je Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću.

Svi zainteresirani, koji dio svog studija, istraživanja ili stručnog usavršavanja žele provesti van matičnog Univerziteta, mogu se obratiti Almi Bosnić, stručnom savjetniku za međunarodnu saradnju (Erasmus+ ICM i Mevlana koordinator) i Džalili Muharemagić, stručnom savjetniku za naučno-istraživački rad (CEEPUS koordinator). 

Kontakt:
Ured za NiR i međunarodnu saradnju
Dr. Irfana Ljubijankića bb (Tehnički fakultet; 2.sprat)
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Tel: 037226273
Email: Alma Bosnić; Džalila Muharemagić
Facebook