Istraživački profil

Istraživački profil

21.08.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću je u stalnom izazovu proširenja svojih istraživačkih i nastavnih kapaciteta. Njegova regionalna i nacionalna izvrsnost služe kao poticaj da se u narednom periodu nametne kao akademska institucija u širem međunarodnom kontekstu. Za takav slijed zasigurno su zalužni izvrsni pojedinci zaposleni na Univerzitetu u Bihaću koji su svojim aktivnostima uspjeli skrenuti pažnju na međunarodnom planu, te projekti koji uspijevaju mijenjati i kreirati lokalne, tj. regionalne tokove.

Stalni izazovi sa kojima se suočava Unsko-sanski kanton i grad Bihać definiraju težišta na kojima Univerzitet treba usmjeriti svoje kompetencijske i istraživačke kapacitete a to su ekologija, turizam, globalne migracije, digitalizacija te izazovi post-industrijskog društva.