Ekonomski fakultet

12.09.2019

Podijeli sa:

Pape Ivana Pavla II 1/2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Tel.: 037222511
Fax:  037222513
Web: efbi.unbi.ba
Email: efbi@unbi.ba