Rectorate

Share:

The Rectorate is the body which organizes and manages the University of Bihać. The head of the Rectorate is the Rector of the University of Bihać who manages the University along with the other members of the Rectorate: Vice-Rector for Teaching and Students Affairs; Vice-Rector for Research, Intranational and International Cooperation; Vice-Rector for Finances and Development; Secretary General; Chief Accountant and Chief Financial Officer.

The Rectorate consists of several offices: Office for Teaching and Students Affairs; Office for for Research; Office for Intranational and International Cooperation; and Finance Office with Accounting Department and Finance Department.


Prof. dr. Fadil Islamović, Rector

Prof. dr. Fadil Islamović rođen je 1966. godine u Bihaću gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je 1990. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci (odsjek za proizvodno mašinstvo) kao jedan od najboljih studenata u generaciji i ...

Prof. dr. Fadil Islamović, Rector

Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. sc. Amela Čolić rođena je u Banjaluci 1971. godine. Magistrirala je na Univerzitetu u Sarajevu na Centru za Interdisciplinarne postdiplomske studije (Evropske studije) 2005. godine a doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2008. godine sa temom “Izazov ...

Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić je rođena 1970. godine u Bihaću, gdje je stekla osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje. Biohemijsko inženjersvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994. godine. U periodu ...

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj