Rector's Office

Share:

The Rectorate is the body through which the University of Bihac is organized and managed. The first person of the Rectorate is the Rector of the University of Bihac and he manages the work of the University, assisted by the members of the Rectorate, namely: Vice-Rector for Teaching and Student Affairs, Vice-Rector for Research and Inter-University Cooperation in the Country and Abroad, Vice-Rector for Finance and Development , Secretary General, Head of Accounting, Director of Economic and Financial Affairs of the University.

Offices have been established in the Rectorate as sub-organizational units, namely: Office for Teaching and Student Affairs, Office for Scientific Research, Office for Inter-University Cooperation in the Country and Abroad, Office for Economic and Financial Affairs with the Department of Accounting and the Department of Finance.


Prof. dr. Dženana Gačo, v. d. rektora

Stranica je trenutno u izradi...

Prof. dr. Dženana Gačo, v. d. rektora

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Ova pozicija je trenutno upražnjena.

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. sc. Amela Čolić rođena je u Banjaluci 1971. godine. Magistrirala je na Univerzitetu u Sarajevu na Centru za Interdisciplinarne postdiplomske studije (Evropske studije) 2005. godine a doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2008. godine sa temom “Izazov ...

Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić je rođena 1970. godine u Bihaću, gdje je stekla osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje. Biohemijsko inženjersvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994. godine. U periodu ...

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj