Konkursi

Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_10.9.2020 Ponovljeni konkurs_Univerzitet u Bihaću_30.7.2020. Konkurs Univerziteta u Bihaću_30.7.2020. Slobodna mjesta za drugi konkurs_30.7.2020. Konkurs za II ciklus_Biotehnički fakultet_22.7.2020. Poziv kandidatima_Tehnički fakultet_2.7.2020. Poziv kandidatima_Tehnički fakultet_10.7.2020. Konkurs za UO_Univerzitet u Bihaću_1.7.2020. Konkurs_Univerzitet u Bihaću_29.6.2020. Konkurs za upis studenata na UNBI_16.6.2020. Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_6.6.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_11.6.2020. Konkurs_Pravni fakultet_6.6.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_25.5.2020. Konkurs_Pravni fakultet_21.5.2020. Konkurs_Biotehnički fakultet_21.4.2020. Konkurs_Pedagoški fakultet_11.3.2020. Konkurs_Biotehnički fakultet_9.3.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_13.3.2020. Ponovni konkurs_Ekonomski fakultet_7.3.2020. Konkurs_Pravni fakultet_26.2.2020. Produženje roka za upis studenata na prvu godinu II i III ciklusa studija na 2019/2020. Univerzitetu u Bihaću_septembar 2019 Produženje roka za upis studenata na prvu godinu studija Prvog ciklusa za 2019/2020. na Univerzitetu u Bihaću_septembar 2019 Konkurs za angažman nastavnika i saradnika_novembar 2019_EFBI Konkurs_btf_za izbore u zvanja_6.11.2019 Konkurs_Pedagoški fakultet_13.11.2019 Konkurs za napredovanje i saradnike_tehnički fakultet_13.11.2019 Konkurs za angažman nastavnika i saradnika_decembar 2019_EFBI Konkurs za angažman saradnika_decembar 2019_PFBI Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_15.2.2020 Poništenje Konkursa Pravni fakultet_feb2020 Konkurs_Biotehnički fakultet_12.2.2020 Konkurs za izbor i imenovanje prorektora za nastavu_januar 2020 Tehnički fakultet_Konkurs 3. ciklusa_16.1.2020. Pedagoški fakultet_konkurs_7.1.2020. Ekonomski fakultet_konkurs_13.1.2020. Tehnički fakultet_Konkurs za izbor i reizbor_10.1.2020. Konkurs za izbor i imenovanje rektora UNBI_dec 2019 Konkurs za reizbor_decembar 2019_TFBI erasmus+ poziv za 2020. godinu Konkurs za van. prof. i asistente_novembar 2019_EFBI