Vijesti

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, uža naučna oblast Urgentna medicina (2 saradnika) i ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta, uža naučna oblast Njega, ...

Rektorska konferencija
Rektorska konferencija

Rektori javnih univerziteta koji čine Rektorsku konferenciju Bosne i Hercegovine su 12.2.2020. godine u sklopu obilježavanja Svečane akademije Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru raspravljali o stanju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i brojnim problemima s kojima ...

Prva međunarodna izložba edukacije i karijere BakuEduCa Expo 2020
Prva međunarodna izložba edukacije i karijere BakuEduCa ...

Otvoreni su pozivi za Prvu međunarodnu izložbu edukacije i karijere BakuEduCa Expo 2020 a koja će se održati u Baku (Azerbejdžan) 25. i 26. augusta 2020. godine. Rok za registraciju je 1. juni 2020. godine. Više informacija o izložbi dostupno je na linku.

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisao je Konkurs za ponovne izbore u zvanja. Za nastavnika-vanrednog profesora na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija; polje: Druga inženjerstva i tehnologije; uža oblast (grana): Hrana i piće (vanredni ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji