Vijesti

Studij na vojnom institutu za nauku i tehnologiju u Daki (Bangladeš)
Studij na vojnom institutu za nauku i tehnologiju u ...

Vlada Narodne Republike Bangladeš otvara dvije pozicije (jedna pozicija za vojnog oficira a druga za civilnog studenta) za kandidate_kinje iz Bosne i Hercegovine za šest programa (Civil Cngineering, Computer Science and Engineering; Electrical, Electronic and Communication Engineering; ...

Posjeta studenata i nastavnika sa Avans University of Applied Sciences iz Nizozemske Univerzitetu u Bihaću
Posjeta studenata i nastavnika sa Avans University ...

U amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću 7.11.2019. godine upriličen je doček za grupu studenata i profesora sa Avans University of Applied Sciences iz Nizozemske u organizaciji Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću i prof. dr. Edisa Softića ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za izbor u zvanja kao i Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. godini. Konkursi ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja a u pdf dokumentaciji koja ...

Stipendije za razmjenu studenata na Lleida Univerzitet u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa
Stipendije za razmjenu studenata na Lleida Univerzitet ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja razmjene studenata na Lleida Univerzitet u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) za ljetni semestar 2019/2020. godine. Oblasti na koje se kandidati_kinje mogu javiti su računarstvo, mašinstvo, ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji