Master/Magistar struke iz oblasti njemačkog jezika i književnosti

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Cilj ovog stručnog studija je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za postizanje akademskog stepena magistra struke iz područja njemačkog jezika i književnosti. Budući da su završetkom Prvog ciklusa studija studenti osposobljeni za rad u osnovnim i srednjim školama, osnovni cilj Drugog ciklusa je produbljivanje znanja, kompetencija i vještina neophodnih za uspješnu obrazovnu i odgojnu djelatnost. Osim nadogradnje znanja stečenog u toku Prvog ciklusa studija njemačkog jezika i književnosti, kroz Drugi ciklus se osigurava i vertikalna prohodnost studentima koji su završili Prvi ciklus studija na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Nastavni plan i program realizira se kroz dva semestra sa ukupno 480 kontakt sati, a svaki semestar se vrjednuje sa 30 ECTS bodova. Predmeti u 9. semestru su obavezni za sve studente. U 10. semestru studenti biraju izborni modul prema vlastitim preferencijama (moduli su ujedno područja iz kojih će studenti pisati završne magistarske radove). Uspješnom odbranom magistarskog rada student stiče zvanje magistra struke iz oblasti njemačkog jezika i književnosti.

Očekivane kompetencije
Nakon završenog studija Drugog ciklusa iz oblasti njemačkog jezika i književnosti apsolvent_ica će posjedovati produbljena znanja, kompetencije i vještine za uspješnu obrazovnu i odgojnu djelatnost. Onim kandidatima_kinjama koji tokom studija Drugog ciklusa razviju dodatni interes za naučno-istraživački rad završetak ovog studija omogućava pristup doktorskom studiju iz oblasti njemačkog jezika ili njemačke književnosti.

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: Gorana Dedić
Telefon: 037229850
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: gorana.dedic@unbi.ba