Master/magistar inžinjer gređevinarstva, opći smjer

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Magistar struke iz oblasti građevinarstva nastavak je Prvog ciklusa studija građevinarstva te nudi dublji i širi uvid u vještine i znanja projektovanja arhitektonskih objekata, svih vrsta konstrukcija; projektovanja i održavanje saobraćajnica; analize i projektovanja objekata vezanih za eksploataciju voda i zaštitu od poplava, te znanja na osnovu kojih je moguće definisati mjere potrebne za zaštitu okoliša pri izgradnji. Trajanje studija je jednu godinu, odnosno dva semestra i studij vrijedi 60 ETCS-a. Sadržaj studija težište stavlja na izučavanje odgovornih poslova projektanta konstrukcija svih građevinskih objekata; poslova konsultanta u oblasti projektovanja konstrukcija; poslova nadzora nad građenjem; poslova rukovodioca svih aktivnosti vezanih za izgradnju konstrukcija objekata visokogradnje, hidrogradnje i niskogradnje. Magistri_ce koji_e su završili ovaj studij imaju mogućnost nastavak obrazovanja na Trećem ciklusu studija.

Očekivane kompetencije
Tokom Drugog ciklusa studija studenti razvijaju kompetencije koje se temelje na znanjima iz prirodnih, društvenih i tehničkih nauka koje im omogućuju vođenje kompleksnih analiza i rješavanje složenih inžinjerskih izazova na terenu. Ujedno, tokom studija se razvijaju vještine bavljenjem samostalnim istraživačkim radom kako bi se različiti modeli i metodološka načela uspješno primjenjivala u praktičnom radu u građevinarstvu. Kompetencije kandidata_kinja obuhvataju menadžersko osposobljavanje i koordinaciju sa inicijativama u pravcu stručnog razvoja i cjeloživotnog učenja. Pored ostalog, svršenici ovoga studijskog programa posjeduje vještine samodostalnog i autonomnog donešenja odluka – identifikacije, definiranja i rješavanja složenih građevinskih izazova. Na kraju, osposobljavaju se stručnjaci iz specijaliziranih područja graditeljstva: nosive konstrukcije, zaštita okoliša, organizacija gradnje i upravljanje.

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: dr. sci. Edis Softić, vanr. prof.
Telefon: 037226273
Web: tfb.unbi.ba
Kontakt: edis.softic@unbi.ba