Engleski jezik i književnost

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij Engleski jezik i književnost je organiziran kao četverogodišnji studij u okviru kojeg se izučava odgojno-obrazovni rad u nastavi engleskog jezika devetogodišnjeg osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Pored ove osnovne djelatnosti za koju se studenti obrazuju, u toku studija se izučava lingvistika i historijski razvoj engleskog jezika, interpretiraju se književna djela engleskog govornog područja, proširuju se znanja o historiji i kulturi anglofonih zemalja sa posebnim akcentom na Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjene Američke Države, te se obrađuju tekstovi savremene tematike u svrhu poboljšavanja četiri jezične vještine, kao i vještine pismenog i usmenog prevođenja tekstova. Odsjek za engleski jezik i književnost nudi najsavremenije naučno-istraživačke metode rada i djelovanja u realizaciji nastavnog procesa, čiji su nastavni planovi i programi usklađeni s Bolonjskom deklaracijom i ECTS sistemom bodovanja, što omogućuje mobilnost studenata tokom studija, kao i ekvivalenciju diplome nakon završetka. Svršenici ovoga studijskog programa, pored osposobljenosti za rad u osnovnoj i srednjoj školi na poslovima predavača iz predmeta Engleski jezik i književnost, bivaju osposobljeni za pružanje jezičkih usluga u različitim medijskim, kulturnim, turističkim i međunarodnim ustanovama.

Očekivane kompetencije
Sakon uspješno okončanog četverogodišnjeg studija, svršenici engleskog jezika i književnosti će moći primjeniti stečena teorijska i praktična znanja i vještine u različitim oblastima. Moći će samostalno izvoditi nastavu stranoga jezika, ovladati ključnim teorijskim postavkama odgojno-obrazovnog rada i biti sposobni za daljnje vlastito stručno usavršavanje. Pored toga, moći će proučavati gramatičke stukture i razumijeti pisani i govorni diskurs na engleskom jeziku, dati kritički osvrt i interpretirati književne tekstove iz različitih epoha, kao i služiti se stručnom literaturom, te će steći osnove za rad na usmenom i pismenom prevođenju engleskog jezika. 

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Sandra Novkinić, vanredna profesorica
Telefon: 037229850
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: sandra_novkinic@hotmail.com