Drvno-industrijsko inžinjerstvo

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Drvnoindustrijski odsjek organiziran je u skladu sa savremenim prinipima i potrebama obrazovanja inženjera iz oblasti tehnologija, dizajna i konstrukcija proizvoda. Studij se temelji na sticanju naučnih i praktičnih znanja koja inženjeri u obliku inegriranih prorodnih i tehničkih nauka primjenjuju u svrhu proizvodnje  proizvoda od drveta, kao obnovljivog prirodnog resursa. Specifičnost navedenih naučnih oblasti  i struke je u tome što se bave razvojem i  oblikovanjem novih proizvoda od drveta i materijala na bazi drveta, zasnovane na savremenim proizvodnim tehnologijama  i adekvatnim procesnim tehnikama njihove prerade i obrade. U okviru toga studenti znanja i vještine stiču kroz organiziran redovni ili vanredni studij koji se izvodi  putem predavanja, vježbi i konsultacija. U aktivnoj nastavi poseban akcent daje se diskusijama, metodama simulacije, istraživačkim prijedlozima i projektima. Program dodiplomskog studija je stručno koncipiran na osnovama Bolonjskog procesa i ima dosta podudarnosti sa sličnim studijima dizajna, konstrukcija i mehaničke tehnologije proizvoda od drveta u Evropskom prostoru obrazovanja, što omogućuje studentima nastavak studiranja, usavršavanja ili zapošljavanja bez posebnog certificiranja ili dodatnog obrazovanja. Izučavanjem modernog dizajna, konstrukcija, tehnologija i tehnoloških procesa obrade drveta i materijala na bazi drveta inženjeri postaju osposobljeni za stručne poslove u svim oblicima industrijskih pogona prerade drveta, a pored toga mogu raditi i kao saradnici u poslovima poduzetništva, dizajna, trgovine i distribucije proizvoda od drveta  i sl.

Očekivane kompetencije
Apsolventi Drvnoindustijskog odsjeka posjeduju osnovna znanja i vještine za razumijevanje modernog dizajna, konstrukcija i proizvodnih procesa oblikovanja i izrade proizvoda od drveta . Oni su u stanju; da samostalno dizajniraju proizvod i za njega definiraju proizvodni proces od koncipiranja ideje do realizacije u skladu sa zahtjevima tržišta; da isplaniraju i organiziraju proces proizvodnje; da prate zahtjeve i promjene na tržištu i prema njima oblikuju proizvode; da razumiju pripremati, simulirati i prezentirati  rješenja konstrukcija-proizvoda od drveta u raznim projekcijama pomoću savremene računarke tehnike i tehnologije; da istražuju u oblasti oblikovanja i projektovanja tehnoloških procesa ili dizajna i konstruisanja proizvoda od drveta, njegujući kritički i otvoren um, težeći logičkom zaključivanju u cilju nuđenja najboljih rješenja problema iz domena industrijske proizvodnje proizvoda od drveta i niza drugih djelatnosti vezanih za ovu oblast. 

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: dr. Redžo Hasanagić
Telefon: 037226273
Web: tfb.ba
Kontakt: redzo.hasanagic@unbi.ba
Instagram