Bakalaureat/Bachelor zdravstva iz oblasti sestrinstva

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Sestrinstvo je neovisna i jasno definirana profesija. Medicinske sestre nisu pomoćni djelatnici koji samo pomažu liječnicima, već dobro educirani profesionalci s jasno definiranim područjima djelovanja i odgovornostima u medicinskim timovima. Edukacija za registrirane i potpuno licencirane sestre na Fakultetu zdravstvenih studija podjednako je raspodijeljeno između teorijskog i praktičnog podučavanja, uz potrebno individualno učenje. Nekad su sestrinske vještine bile vrlo jednostavne i malobrojne, podrazumijevale su namještanje kreveta ili promjene položaja bolesnika, dok se danas se u opisu kompetencija i vještina sestara nalaze brojne složene vještine. Zbog usložnjavanja zdravstvene skrbi, starenja stanovništva, porasta broja hroničnih bolesti, uvođenja novih tehnologija i skupih postupaka, povećana je važnost bolje izobrazbe svih zdravstvenih radnika. Općenito je usvojen stav da je minimalna razina potrebna za obavljanje sestrinske prakse i drugih zdravstvenih usmjerenja fakultetska diploma (bachelor).

Očekivane kompetencije
Bachelor zdravstva iz oblasti sestrinstva je zdravstveni profesionalac koji je osposobljen da učestvuje u istraživačkom radu u području sestrinstva; da radi u ustanovama zdravstvenog i zdravstveno-odgojnog karaktera; da učestvovuje u analizi evaluacije koju obavlja ljekar i provodi kućno liječenje po nalogu ljekara; uspostavlja saradnju sa školama, socijalnim ustanovama i mjesnim zajednicama; rukovodi sestrinskim dijelovima tima.

Kontakt podaci
Adresa: Fakultet zdravstvenih studija UNBI, Nositelja hrvatskog trolista 4, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka:
Telefon: 037222532
Web: fzs.unbi.ba
Kontakt: fzs@unbi.ba