Bakalaureat/Bachelor zdravstva iz oblasti sanitarnog inženjerstva

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Sanitarno inženjerstvo je struka koja se bavi očuvanjem i unapređivanjem zdravlja pojedinca i društva, te prevencijom bolesti koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini. Studenti prvenstveno proučavaju rješavanje javno-zdravstvenih problema, a program studija obuhvata sve segmente ekosistema i fizikalno-hemijske faktore koji utiču  na zdravlje ljudi. U saradnji s drugim zdravstvenim profilima studenti uočavaju, definiraju i pronalaze način za sanaciju faktora okoliša koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu, te provode opće i ciljano podizanje ekološke svijesti stanovništva s ciljem unapređivanja zdravlja šire populacije.

Očekivane kompetencije
Bachelor zdravstva iz oblasti sanitarnog inženjerstva je osposobljen da izvršava profesionalne kompetencije koje preferira Europska asocijacija za javno zdravstvo (ASPHER), a to su da koordinira i prati higijensko-epidemiološke situacije; da identificira zdravstvene hazarde; da radi i koordinira na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; da vrši monitoring svih okolinskih faktora i provodi higijensko-sanitarni nadzor u objektima za proizvodnju i promet živežnih namirnica; da radi u organima uprave u okviru komunalnog i sanitarnog inspekcijskog nadzora; da prati normativne aspekte u zaštiti zdravlja pojedinaca i nadzire higijensko-sanitarne uslove; da predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i vrši preventivni sanitarni nadzor. Jasnije rečeno, sanitarni inženjeri su osposobljeni za rad na mnogim poslovima koji se vežu za zaštitu zdravlja ljudi i okoline kroz rad i nadzor u oblastima vode, zraka, tla i namirnica (ishrane), kroz higijensko-sanitarne principe.

Kontakt podaci
Adresa: Fakultet zdravstvenih studija UNBI, Nositelja hrvatskog trolista 4, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka:
Telefon: 037222532
Web: fzs.unbi.ba
Kontakt: fzs@unbi.ba