Bakalaureat/Bachelor tjelesnog odgoja i sporta

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Odsjek za tjelesni odgoj i sport organiziran je na način da pokriva 4 težišta. Osmišljen za edukaciju nastavnog osoblja u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja u predškolskim, osnovnoškolskim, srednjoškolskim i univerzitetskim programima; pomoć i podrška u usavršavanju stručnjaka u oblasti amaterskog i profesionalnog sporta; edukaciju menadžera u oblasti sporta i sportskih organizacija; kao i organizaciji sportske rekreacije u turizmu i drugim privrednim granama. Studenti dobijaju znanja u oblasti  razvoja antropoloških obilježja kod svih uzrasnih kategorija stanovništva od djece u predškolskim institucijama do osoba treće životne dobi. Posebna pažnja se posvećuje sticanju znanja u oblasti poboljšanja zdravlja svih kategorija društva posebno sa aspekta motoričkog inaktiviteta koji je prouzrokovan savremenim  načinom života  i uticajem savremenih informacijskih tehnologija na svakodnevni život stanovništva. Studenti stiču vještine pripremanja i realizacije programa poboljšanja zdravstvenih kapaciteta kroz pokret, kretanje i različite oblike tjelesnog vježbanja od obaveznog u institucijama obrazovanja, rekreativnog, amaterskog i profesionalnog razvoja sposobnosti i vještina u sportskim klubovima i udruženjima.

Očekivane kompetencije
Nakon završene edukacije na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport kandidati će posjedovati znanja u oblasti razvoja antropoloških obilježja kao i  pripremanju programa poboljšanja zdravstvenih kapaciteta kroz tjelesno vježbanje i pokret sa posebnim aspektom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti.
Biće sposobni  koristiti nastavna sredstva i pomagala u realizaciji programa tjelesnog vježbanja i primjeni optimalnih opterećenja za poboljšanje zdravlja svih uzrasnih kategorija u skladu s biotičkim potrebama korisnika. Moći će koristiti socijalne vještine za rješavanje problema, za suočavanje s konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima a također i sve prednosti koje tjelesni i zdravstveni odgoj pruža u  korištenju  bioloških, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih i pedagoških vrijednosti.

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Natalija Kurtović
Telefon: 037229875
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: natalijakurtovic@yahoo.com