Bakalaureat/Bachelor razredne nastave

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studijski program Odsjeka za razrednu nastavu koncipiran je kao četverogodišnji studij i usklađen je sa programima zemalja Evropske unije, što omogućava integriranje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove. Bachelori razredne nastave osposobljeni su da uspješno, samostalno realiziraju odgojno-obrazovni rad u razrednoj nastavi devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja primjenjujući savremena znanja, sposobnosti i vještine iz oblasti odgojno-obrazovnog rada; za samostalno cjeloživotno učenje i usavršavanje u skladu s novim dostignućima u oblasti odgojno-obrazovnog rada; ostvarivanje   saradnje   s   društvenom   sredinom   i   različitim   faktorima   odgojno-obrazovnog rada u području primarne edukacije; za   kreativni   pristup   školskom   kurikulumu,   organiziranju   i   evaluaciji   odgojno-obrazovnog rada učenika nižih razreda.

Očekivane kompetencije
Po završetku četverogodišnjeg studija, bachelori razredne nastave posjeduju znanje o savremenim naučnim dostignućima u odgojno-obrazovnom radu sa djecom u razrednoj nastavi; sposobni su da samostalno izvode nastavu u razrednoj nastavi; kritički procjenjuju činjenice i teoretske postavke u širem odgojno-obrazovnom kontekstu; razumiju savremene probleme odgoja i obrazovanja. Sposobni su za samostalno i kontinuirano vlastito stručno usavršavanje; posjeduju znanja i vještine za upotrebu adekvatnih IT-paketa s ciljem da pronađu, istraže, razviju i predstave brojne vrijednosti, tekst i slike; sviraju barem jedan muzički instrument; teoretski i praktično koriste likovne tehnike; teoretski i praktično poznaju različite sportove.

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Lejla Ovčina
Telefon: 037229858
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: pfb@unbi.ba