Bakalaureat/Bachelor prehrambene tehnologije

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Struktura i sadržaj studijskog programa Prehrambena tehnologija koncipirani su na osnovu savremenih naučnih i stručnih znanja i iskustava iz oblasti proizvodnje hrane i pića, kao i najviših standarda modernog visokoškolskog obrazovanja. Studijski program obuhvata pažljivo odabrane predmete iz opštih, teorijsko-metodoloških, naučnih i stručnih oblasti. Bachelori prehrambene tehnologije stiču dovoljno opštih i stručnih znanja iz osnovnih prirodnih nauka, zatim iz oblasti hemije i biohemije hrane, prehrambeno-tehnološkog inženjerstva, nauke o hrani i prehrani, što im omogućava da se bave problematikom vezanom za proizvodnju hrane i kontrolu kvaliteta hrane, kao i dalje obrazovanje na II ciklusu studija. 

Očekivane kompetencije
Po završetku studijskog programa Prehrambena tehnologija Bachelori prehrambene tehnologije kompetentni su za rješavanje realnih praktičnih problema iz oblasti prehrambene tehnologije, kroz primjenu znanja i vještina iz temeljnih, primijenjenih i inženjerskih naučnih disciplina iz područja prehrambene tehnologije. Osposobljeni su za vođenje i unaprjeđenje tehnoloških procesa proizvodnje i prerade hrane, za rad u fizikalno-hemijskim, mikrobiološkim i kontrolnim laboratorijama. Poznaju principe osiguranja kvaliteta hrane i primjenu zakonskih propisa u svim segmentima sistema osiguranja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane.

Kontakt podaci
Adresa: Biotehnički fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Mejra Bektašević
Telefon: 037228059
Web: btf.unbi.ba
Kontakt: btf@unbi.ba