Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije, smjer financijsko-računovodstveni

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Financijsko-računovodstveni smjer Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću usklađen je sa programima zemalja Evropske unije i kao novi studijski program omogućava integriranje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove. Sistem studiranja je utemeljen kao studij Prvog ciklusa u trajanju od tri godine, sa ukupnim brojem 180 ECTS bodova. Potražnja za računovodstvenim i financijskim djelatnicima na tržištu rada je u konstantnom porastu te se očekuje da će jačanjem privrede Bosne i Hercegovine potražnja za ovim zanimanjima još više porasti. Stoga Finansijsko-računovodstveni smjer obuhvata širok spektar potencijalnih zanimanja za koja će studenti po završetku studija biti osposobljeni. Studenti se  osposobljavaju za obavljanje visokostručnih poslova u području finansija, računovodstva i revizije koji obuhvaćaju sve sektore privrede i državne uprave a to su finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicijske i penzione fondove), profitni sektor (proizvodni, trgovački i uslužni poslovni subjekti), revizijska društva, javni sektor (budžetski korisnici i neprofitne organizacije) te savjetovanje (imovinsko, investicijsko i računovodstveno savjetovanje, porodični biznis). Financijsko-računovodstveni smjer je namijenjen i poduzetnicima koji žele nadograditi svoje znanje na području ekonomskog i finansijskog poslovanja te računovodstva.

Očekivane kompetencije
Studenti koji završe finansijsko-računovodstveni studijski program osposobljavaju se za poslove u okviru bankarskog, mikrokreditnog i sektora osiguranja, te obavljaju poslove računovođe. Nakon završetka studija student posjeduje osnovna i primjenjena znanja iz poslovne ekonomije, te je spreman za obavljanje uobičajnih poslovnih funkcija savremenog poslovanja. Ujedno, svršenici ovog studijskog programa su spremni za samostalnu analizu ali i rješavanje konkretnih poslovnih problema u dinamičnom i promjenljivom svakodnevnom poslovnom okruženju. Pored navedenih ishoda a nakon završetka studijskog programa, mladi stručnjaci osposobljeni su da razumiju financijske izvještaje i da samostalno koriste računovodstvene informacije u poslovnom odlučivanju. Oni preuzimaju znanja koja im omogućavaju da prepoznaju i rješavaju savremene probleme finansija, računovodstva i revizije. U konačnici, razumijevanje monetarnih i fiskalnih sistema unutar i izvan Bosne i Hercegovine kao i njihovo tumačenje i primjenjivanje fiskalnih propisa, predstavljaju set kompetencija koje su nužne za svako preduzeće a koje se stiču tokom studija.

Kontakt podaci
Adresa: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Pape Ivana Pavla II/2, 77000 Bihać
Telefon: 037222511, 037222513
Web: efbi.unbi.ba
Kontakt: efbi@unbi