Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije, smjer biznis

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij biznisa je studijski program Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću Prvog ciklusa u trajanju od četiri godine, sa ukupnim brojem 240 ECTS bodova. Njegujući kritičku znatiželju, cilj programa je osposobiti studente da temeljna znanja iz poslovne ekonomije primjenjuju na kreativan način. Istraživački duh, kritički i otvoren pogled spreman za samostalno logičko zaključivanje i obuhvatno rješavanje izazova iz domena poduzetništva, menadžmenta, marketinga, računovodstva i revizije svojevrsna je nit studijskog programa. Ujedno, proaktivna i istraživačka znatiželja koja se nameće kao set intelektualnih pravila, otvaraju put širem akademskom i poslovnom horizontu. Jedan od ciljeva je osposobljavanje studenata za samostalno cjeloživotno učenje i kontinuirano usavršavanje koje stoji u skladu s novim dostignućima i poslovnim izazovima. Studenti koji su okončali Prvi ciklus ovoga studijskog programa imaju mogućnost nastavka studija na Drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa gdje se traži visoka stručna sprema društvenog smjera. Ekonomija kao društvena nauka obuhvata širok spektar zanimanja što diplomante ekonomije kvalificira za niz različitih radnih mjesta.

Očekivane kompetencije
Nakon završetka studija, bachelor poslovne ekonomije – smjer biznis, posjeduje znanja o savremenim naučnim dostignućima u poslovnoj ekonomiji te je osposobljen da kritički procjenjuje činjenice, ideje i teoretske postavke u širem ekonomskom kontekstu. Ujedno, studenti se osposobljavaju za odvažno suočavanje sa funkcioniranjem i problemima ekonomskih sistema koji podrazumijevaju analitičko primjenjivanje kvantitativne i statističke metode u ekonomiji. Okončan studij ga formira za samostalno i kontinuirano naučno i stručno usavršavanje jer raspolaže znanjem iz oblasti finansija kojeg je moguće praktično primjeniti u svim segmentima privrednog sistema. Kroz specifičan i dinamičan studijski program, polaznici usvajaju praksu efikasnog rada u timu gdje se razvijaju komunikacijske i organizacijske vještine. Usvojena znanja i stečena praktična iskustva osposobljavaju ga za samostalnu analizu poslovnog okruženja, koja podrazumijeva identifikaciju poslovnih prilika i prijetnje, ali i interne snage i slabosti organizacije. Ujedno, važan segment u procesu edukacije je sposobnos razvija biznis plan kroz shvatanje determinanti ponašanja potrošača na domaćem i stranom tržištu kao i sposobnos predviđanja ponašanja prilikom donošenja odluke o kupovini. Kroz intenzivan edukativni put, svršenici sutdijskog usmjerenje uspješno analiziraju profile potrošača i predviđaju zahtjeve i potrebe tržišta krajnih potrošača i poslovnih tržišta – uključujući digitalne marketing strategije, razumijevanje identiteta brenda i procese strateškog upravljanja markama.

Kontakt podaci
Adresa: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Pape Ivana Pavla II/2, 77000 Bihać
Telefon: 037222511, 037222513
Web: efbi.unbi.ba
Kontakt: efbi@unbi