Bakalaureat/Bachelor poslovanja, smjer menadžment i marketing u turizmu

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Sistem studiranja na smjeru menadžment i marketing u turizmu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću utemeljen kao studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine sa ukupnim brojem 180 ECTS bodova. Njego edukativni profil uokviren je potrebom prepoznavanje trendova u turizmu u svrhu pokretanja vlastitog biznisa i/ili pripremanja turističke organizacije za izvođenje pozitivnih i minimiziranje negativnih trendova. Kvalifikacije koje se stiču tokom studija podrazumijevaju kreiranje vizija, misija, strategija i ciljeva turističkih organizacija, kao i njihovih strateških i operativnih planova. Dalje, uspostavljanje organizacionih struktura i izrada strateških analiza (SWOT; BSG; GE; ADS) potrebnih za upravljanje turističkim organizacijama dio su vještina koje se stiču tokom pohađanja ovoga studijskog programa. U duhu savremene i globalizirane poslovnosti, polaznici teže razvijanju vještina planiranja, organiziranja, analiziranja, komuniciranja, izvršavanja, izvještavanja, oglašavanja i procjene turističkih proizvoda. Mladi stručnjaci koji su okončali prvi ciklus ovoga studijskog programa će moći raditi poslove u turizmu i poslove vezane za turizam, ali i u organizacijama koje djeluju u domaćem i međunarodnom turističkom tržištu kao što su: putničke agencije, ugostiteljstvo i hoteli. U javnom sektoru, studenti će moći raditi u informativnim uredima, lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama, razvojnim agencijama, turističkim zajednicama i drugim državnim organima i organizacijama koje pokrivaju oblasti turizma i njegovog razvoja.

Očekivane kompetencije
Nakon završetka studija mladi stručnjaci posjeduju osnovna i primjenjena znanja iz poslovne ekonomije te suvereno i samostalno mogu obavljati uobičajene poslovne funkcije savremenog poslovanja koje podrazumijevaju analize i rješavanje konkretnih poslovnih problema u promjenljivom i dinamičnom svakodnevnom poslovnom okruženju. Kompetencije obihvataju analizu savremenih trendova u turizmu u svrhu donošenja i realizacije odluka koje dovode do razvijanja turističke ponude. Mladi stručnjaci su sposobni samostalno kreirati poslovne planove za korištenje turističkih potencijala, te samostalno analizirati turističko tržište na osnovu razumijevanja rezultata marketing-istraživanja. 

Kontakt podaci
Adresa: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Pape Ivana Pavla II/2, 77000 Bihać
Telefon: 037222511, 037222513
Web: efbi.unbi.ba
Kontakt: efbi@unbi