Bakalaureat/Bachelor poljoprivrede

Podijeli sa:

Bakalaureat/Bachelor poljoprivrede
- opšti smjer
- smjer organska poljoprivreda
- smjer stočarstvo
- smjer voćarstvo-vinogradarstvo
- smjer ratarstvo s povrtlarstvom


Sadržaj i kvalifikacije
Poljoprivredni odsjek je multidisciplinarni studijski program koji pruža znanja iz opšteobrazovanih, teorijsko-metodoloških, naučnih i stručno-aplikativnih oblasti, a posebna pažnja je posvećena odabiru naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta. Programi svih predmeta Poljoprivrednog odsjeka pružaju studentima savremena naučna i stručna dostignuća iz oblasti date discipline. Studenti se osposobljavaju da mogu aktivno i efikasno pratiti sva savremena dostignuća u oblasti biljne i animalne proizvodnje. Njihovom primjenom u praksi studenti se osposobljavaju da dalje razvijaju i unapređuju efikasnost poljoprivredne proizvodnje. Akcenat ovog odsjeka stavljen je na tome da svršeni studenti budu osposobljeni samostalno primenjivati i razvijati nove tehnologije u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji uz proizvodnju kvalitetnih i higijensko-sigurnosnih poljoprivrednih proizvoda; da budu spremni na timski rad; te da svojim stečenim znanjem utječu na proširivanje efikasne i ekonomski održive poljoprivredne proizvodnje uz očuvanje životne sredine. 

Očekivane kompetencije
Nakon uspješnog okončanja studija Poljoprivreda, diplomanti će biti u stanju da se efikasno uključuju u intenzivnu poljoprivredu proizvodnju, da podižu nivo kvaliteta poljoprivredne proizvodnje uz očuvanje životne sredine. U stanju su da u proizvodnim uslovima, profesionalno primjenjuju savremene i efikasne tehnologije intenzivne poljoprivredne proizvodnje (biljna i animalna proizvodnja); da proizvode kvalitetne i zdravstveno bezbjedne poljoprivredne proizvode (animalnog i biljnog porijekla); da planiraju  i praktično organizuju održivu biljnu i animalnu proizvodnju, te da aktivno i efikasno prate sva savremena tehnološka dostignuća iz oblasti poljoprivrede i njihovu primjenu u praksi.

Kontakt podaci
Adresa: Biotehnički fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: MA Subha Avdić
Telefon: 037228059
Web: btf.unbi.ba
Kontakt: subha.dzafic@unbi.ba