Bakalaureat/Bachelor nutricionizma

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Struktura i sadržaj studijskog programa Nutricionizam su koncipirani na osnovu savremenih naučnih, stručnih znanja i iskustava iz oblasti naučne grane Nutricionizam,  u sklopu naučnog polja Prehrambena tehnologija. Pri izradi ovog studijskog programa poštovani su najviši standardi modernog visokoškolskog obrazovanja. Studijski program obuhvata 14 opšteobrazovnih i 27 stručnih predmeta. Kao metode izvođenja nastave koriste se predavanja, laboratorijske, računarske ili terenske vježbe i interaktivna nastava. Bachelori nutricionizma stiču dovoljno opštih i stručnih znanja koje im omogućavaju da se bave problematikom vezanom za planiranje prehrane, za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja, odnosno sigurnu prehranu i normalan razvoj, kao i problematikom vezanom za proizvodnju hrane. Dalje obrazovanje je moguće na II ciklusu studija.

Očekivane kompetencije
Nakon uspješnog okončanja studijskog programa Nutricionizam Bachleori nutricionizma su u stanju primijeniti osnovna teorijska i praktična znanja iz nutricionizma, kroz unaprjeđenje brige o zdravlju stanovništva i rješavanju problema uzrokovanih prehranom. 
Osposobljeni su za planiranje, organiziranje, kontroliranje, pripremu i vođenje specifičnih režima prehrane i kolektivne prehrane; koriste računarske softvere i statističke metode u analizi nutritivne vrijednosti hrane i prehrane. 
Bachelori nutricionizma također rade na unaprjeđenju postojećih i razvoju novih prehrambenih proizvoda, osiguranju i nadzoru kvaliteta prehrane, kvalificirani su za rad u naučnim institucijama (fakulteti, instituti, zavodi), na poslovima razvoja i istraživanja.

Kontakt podaci
Adresa: Biotehnički fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Mejra Bektašević
Telefon: 037228059
Web: btf.unbi.ba
Kontakt: btf@unbi.ba