Bakalaureat/Bachelor njemačkog jezika i književnosti

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij njemačkog jezika i književnosti je nastavničkog usmjerenja i obrazuje studente za odgojno-obrazovni rad u nastavi njemačkog jezika devetogodišnjeg osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Pored ove osnovne djelatnosti za koju se studenti obrazuju, u toku studija se stiču i osnove za rad na usmenom i pismenom prevođenju a time i mogućnost rada kao prevodilac za njemački jezik. U oblasti književnosti studenti stiču znanje iz književnosti njemačkog govornog područja, analiziranju književnih djela i pisanju lektira, kritičkih osvrta i eseja; odabiru, pripremi i primjeni literarnih tekstova na nastavi njemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama kao i sticanje osnova za nastavak studija na II ciklusu. Usklađen sa programima zemalja Evropske unije, ovaj studijski program omogućava integrisanje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove. Sistem studiranja je utemeljen kao studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine sa ukupnim brojem 240 ECTS bodova.

Očekivane kompetencije
Nakon završenog studija njemačkog jezika i književnosti apsolvent će ovladati praktičnim znanjima, sposobnostima i vještinama koje odlikuju nastavnika njemačkog jezika te će biti osposobljen da samostalno planira, organizuje i održi nastavni sat njemačkog jezika, da pravilo koristi njemački jezik, da interpretira i jezički analizira tekstove na različitim lingvističkim nivoima, da samostalno piše i prevodi sve vrste tekstova, da se služi stručnom literaturom. 

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: Gorana Dedić
Telefon: 037229850
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: gorana.dedic@unbi.ba