Bakalaureat/Bachelor islamske vjeronauke

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Osnovni cilj studija je da obrazuje i osposobi studente za obavljanje rada predavača islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama. Kroz studij se izučavaju predmeti koji svojim sadržajem i silabusima ukazuju na temeljne dimenzije, principe i učenje islama. Tu su također i predmeti iz oblasti pedagogije i psihologije kao i strani jezici. 

Očekivane kompetencije
Nakon završetka ovog studija studenti su kvalifikovani i osposobljeni za područje islamske vjeronauke i poznaju najnaprednija dostignuća u području studija islamske vjeronauke; primjenjuju detaljno znanje i kritičko razumijevanje principa vezanih za područje islamske vjeronauke; komuniciraju koristeći znanje barem jednog ili više stranih jezika (posebno imajući u vidu značaj arapskog jezika kao jezika Kur'ana i islamskih nauka) i komunikacijskih tehnologija, informacije, ideje, probleme i rješenja, i auditoriju koji nije specijalizovan i koji je specijalizovan za područje izučavanja islamske vjeronauke; prikupljaju i tumače relevantne podatke (unutar područja islamske vjeronauke) na osnovu kojih donose sudove koji sadrže razmišljanja o relevantnim društvenim naučnim ili etičkim pitanjima, osposobljeni su za profesionalno djelovanje u interkulturalnom i inkluzivnom okruženju. 

Kontakt podaci
Adresa: Islamski pedagoški fakultet, UNBI, Žegarska aleja bb, 77000 Bihać
Šef odsjeka: prof. dr. Izet Terzić
Telefon: 037220162
Web: www.ipf.unbi.ba
Kontakt: ipf@unbi.ba