Bakalaureat/Bachelor inžinjer tekstila, smjer dizajn

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Smjer dizajna na Tekstilnom odsjeku organiziran je kao multidisciplinarni studijski program oivičen tekstilnom i odjevnom tehnologijom sa jedne, umjetnosti i dizajnom sa druge i teorijom umjetnosti i dizajna sa treće strane. Intoniran kao inžinjerski akademski program, studentima je ponuđena trodimenzionalna edukacija koja pokriva promišljanje tekstila i odjeće ne samo kao tehnološkog i konfekcijskog proizvoda, već i kao objekta sa dodanom vrijednošću – estetskom formom i simbolikom u širem društvenom okruženju. Studenti grade sposobnost da razumiju složene implikacije tekstila i odjeće u globalnom privrednom i kulturalnom kontekstu današnjice. Svojevrsni fokus stavljen je na tekstilne i odjevne tehnološke procese koji podrazumijevaju znanja i vještine vezane uz industrijsku organizaciju i proizvodnju, na oblikovne principe savremenog dizajna bez čije primjene proizvod gubi konkurentnost, i na kritičke protokole nezavisnog i samostalnog promišljanja umjetničke i dizajnerske produkcije danas.

Očekivane kompetencije
Apsolventi Smjera dizajna Tekstilnog odsjeka posjeduju osnovna znanja i vještine za razumijevanje proizvodnih procesa tekstila i odjeće. Oni su u stanju da samostalno izvode dizajnerski proces koncipiranja ideje u skladu sa zahtjevima naručioca i tržišta; da isplaniraju njegovu proizvodnju i organiziraju je; da implementiraju prezentaciju istog proizvoda u složenim tržišnim prilikama te da artikuliraju njegovu kritičku poziciju u kompleksnim tržišnim, ekonomskim i društvenim prilkama globalnog svijeta današnjice.

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: mr. Dejla Ramić
Telefon: 037226273
Web: tobi.tfb.unbi.ba
Kontakt: tobi@unbi.ba
Facebook   I   Instagram