Bakalaureat/Bachelor inžinjer šumarstva

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Oblast šumarstva je nauka i umijeće sposobnosti gospodarenja i očuvanja šumskih ekosistema za trajnu dobrobit cjelokupnog društva i zajednice. Na prvom ciklusu studija Šumarstva Biotehničkog fakulteta (UNBI) studenti se osposobljavaju za upravljanje šumskim ekosusistemima s biološko-ekološkog i provrednog aspekta. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz područja šumarstva s usmjeravanjem studenata na stručni rad u svim oblicima šumarskih organizacija i šumarskom poduzetništvu, kroz praktične vježbe i stručnu praksu. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje složenijih zadataka u šumarstvu te za suočavanje sa stalnim promjenama, inovacijama i spoznajama. Program je koncipiran tako da logičnim slijedom studenta vodi od temeljnih bioloških i tehničkih disciplina, preko disciplina u kojima se upoznaje sa sastavnicama šumskog ekosusistema i tehnikama koje omogućuju šumsko gospodarenje, do onih u kojima zaokružuje znanja o gospodarenju šumama i šumskim zemljištima. Završetak studija kruniše se samostalnom izradom završnog rada čija je odbrana uslov za završetak studija.

Očekivane kompetencije
Apsolventi Šumarskog odsjeka posjeduju znanja i vještine za prepoznavanje drvenastih vrsta na osnovu morfoloških obilježja, kao i primijeni teorijsko-praktičnih znanja o privrednim vrstama drveća i grmlja. Studenti se osposobljavaju da detektiraju, prepoznaju i odrede najznačajnije vrste štetnih insekata i gljiva, te da odrediti greške na drvu nastale njihovim djelovanjem. Ujedno, usvajaju principe i načela koja se tiču zaštite šuma, inventarizaciji šuma, te izvršavaju terenske poslove na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina. Dalje, stiču kompetencije koje se tiču melioracije i uređenja šumskih površina; sarađuju na izradi ekoloških studija i prostornih planova; primjenjuju znanja o mehaniziranim sredstvima pri izvođenju šumskih radova.

Kontakt podaci
Adresa: Biotehnički fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: dr. sc. Mirsad Ičanović
Telefon: 037228059
Web: btf.unbi.ba
Kontakt: btf@unbi.ba