Bakalaureat/Bachelor inžinjer elektrotehnike, smjer računarstvo i informatika

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Na smjeru računarstvo i informatika Elektrotehničkog odsjeka na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, obrađuju se teme iz različitih područja informacijskih nauka. U programu studija nalaze se sadržaji iz područja primijenjene informatike u automatici i robotici, elektronici i telekomunikacijama. U programu studija se izučavaju industrijske prakse gdje studenti direktno od poslodavaca dobijaju stručna primjenjenja znanja.

Očekivane kompetencije
Mladi stručnjaci-svršenici smjera računarstvo i informatika, praktično primjenjuje stečena znanja iz oblasti računarskih nauka i inžinjeringa. Njihove kompetencije obuhvataju široku lepezu sposobnosti samostalne ili timske analize, kao i lepezu znanja koje se tiču projektovanja i održavanja računarskih sistema. Dalje, oni su osposobljeni za samostalan ili timski rad u firmama koje kao primarnu djelatnost imaju informacione tehnologije; ali i za primjenu računarskih alata u oblastima koje kao primarnu djelatnost nemaju informacione tehnologije. U konačnici svršenici se osposobljavaju za eventaulno vođenje samostalne djelatnosti i sopstvenog biznisa u oblasti računarstva i informatike.

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: van. prof. dr. Jasna Hamzabegović
Telefon: 037226273
Web: tfb.unbi.ba
Kontakt: jasna.hamzabegovic@unbi.ba