Bakalaureat/Bachelor inžinjer elektrotehnike, smjer automatika i elektronika

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Na smjeru automatika i elektronika, obrađuju se teme iz oblasti sistema automatskog upravljanja i robotike. Poseban akcenat se stavlja i na razmatranje elektroničkih komponenata te analognih i digitalnih integrisanih krugova. U programu studija su ubačene industrijske prakse gdje studenti direktno od poslodavaca dobijaju stručna primjenjenja znanja.

Očekivane kompetencije
Mladi stručnjaci-svršenici Elektrotehničkog odsjeka na smjeru automatika i elektronika, praktično primjenjuje znanja iz oblasti automatike u sistemima automatskog upravljanja i robotike i praktično primjenjuju znanja iz oblasti elektronike u analognim i digitalnim sistemima. Njihove kompetencije obuhvataju sposobnosti da analiziraju, razvijaju, projektuju i održavaju sisteme automatskog upravljanja; da analiziraju, razvijaju, projektuju i održavaju analogne i digitalne sisteme za samostalan ili timski rad u firmama koje primjenjuju sisteme bazirane na automatici, robotici i elektronici; da primjenjuju računarske alate u automatici i elektronici.

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: van. prof. dr. Jasna Hamzabegović
Telefon: 037226273
Web: tfb.unbi.ba
Kontakt: jasna.hamzabegovic@unbi.ba