Bakalaureat/Bachelor inženjerstva u zaštiti okoliša

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Struktura i sadržaj studijskog programa Inženjerstvo u zaštiti okoliša su koncipirani na osnovu savremenih naučnih i stručnih znanja iz oblasti ekologije i zaštite okoliša. Studijski program omogućava sticanje znanja iz opštih predmeta; kao što su hemija, fizika, matematika, mikrobiologija, ekologija, nauka o toplini, te specijalističkih znanja iz područja antropogenog uticaja na okolinu i onečišćenja vode, zraka i tla. Studijski program Inženjerstvo u zaštiti okoliša omogućava studentima upoznavanje i primjenu različitih metoda i tehnika istraživačkog rada u rješavanju različitih ekoloških problema, znanja o primjeni savremenih i ekološki prihvatljivih „zelenih“ tehnologija u poljoprivredi, zaštiti okoliša i različitim granama industrije, znanja o monitoringu i legislativi u zaštiti okoliša. Dalje usavršavanje je moguće na II ciklusu studija.

Očekivane kompetencije
Bachelori inženjerstva u zaštiti okoliša stiču dovoljno opštih i stručnih znanja koje im omogućavaju da se bave ekološkom problematikom vezanom za sisteme zaštite okoliša. Osposobljeni su za rad na prikupljanju, evidentiranju i procjeni pojedinih parametara u okolišu, formiranju i ažuriranju baza podataka o medijima okoliša (tlo, voda, zrak), daju stručna mišljenja i pripremaju prijedloge mjera s ciljem smanjenja ili sprječavanja raznih onečišćenja u okolišu, provode ekološki monitoring, vode katastar zagađivača, učestvuju u postupcima sanacije i instrumentalnim mjerenjima, sudjeluju u postupku izdavanja okolišnih dozvola, učestvuju u izradi studija o uticaju pojedinih aktivnosti na okoliš, kvalificirani su za rad u naučnim institucijama (instituti, zavodi, fakulteti), stručnim službama i laboratorijima za kontrolu kvaliteta madija okoliša. 

Kontakt podaci
Adresa: Biotehnički fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Mejra Bektašević
Telefon: 037228059
Web: btf.unbi.ba
Kontakt: btf@unbi.ba