Bakalaureat/Bachelor inženjer građevinarstva, smjer visokogradnja

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij građevinarstva, smjer visokogradnje, je studijski program u trajanju od četiri godine (osam semestara, 240 ETCS) koji polaznicima nudi osnovne kompetencije za planiranje i izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata iz oblasti visokogradnje. Studiranjem i okončanjem ovoga studijskog programa polaznici se kvalificiraju za rješavanje izazova koji se javljaju pri izgradnji građevina prema projektnoj dokumentaciji (zgradarstvo, konstrukcije, itd.). Također, sadržaj ovoga studijskog programa podrazumijeva upoznavanje sa procesima planiranja, projektiranja, izvedbe, nadzora i održavanja većih građevinskih zahvata, uz korištenje uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija i proračuna. Dakako, polaznici studijskog programa prolaze kor program koji im omogućuje temeljito razumijevanje utjecaja građevinarstva na društvo i okolinu, te ih priprema za samostalno komuniciranje, razmjenu informacija i ideja o problemima vezanim za građevinsku struku sa odgovarajućim stručnjacima unutar i van struke.

Očekivane kompetencije
Nakon okončanog studija, mladi stručnjaci inženjeri građevinarstva – smjer visokogradnja osposobljeni su za planiranje, izvođenje, upravljanje, nadzor sa građevinskim projektima iz oblasti zgradarstva, konstrukcija i visokogradnje općenito. Stečene vještine i kompetencije podrazumijevaju poznavanje materijala, usavršavanje organizacionih sposobnosti i njihovih izvedbi na terenu – uz istodobno poštivanje znanstvenih osnova struke. Savladavanjem ovog studijskog programa mladi stručnjaci posjeduju osnovne kompetencije za sudjelovanje u organiziranju, izvođenju i ispitivanju, sve od ideje do realizacije građevinskog projekta. Očekivane kompetencije mladih stručnjaka obuhvataju znanja osnovnih tehničkog studija koje služe kao baza za razumijevanje građevinske struke.

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: dr. sci. Edis Softić, vanr. prof.
Telefon: 037226273
Web: tfb.unbi.ba
Kontakt: edis.softic@unbi.ba