Bakalaureat/Bachelor inženjer građevinarstva, smjer niskogradnja

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Smjer niskogradnje na Odsjeku za građevinarsvo sadrži predmetne silabuse koji fokus stavljaju na saobraćajnice, geomehaniku i hidrotehniku. Trajanje studija je četiri godine, odnosno osam semestara (240 ETCS bodova). Tokom studija polaznici_ce se uvode u razumijevanje i implementaciju projektne dokumentacije za izgradnju građevina iz oblasti nisokogradnje. Izučava se projektno planiranje i građevinska izvedba objekata prema projektnoj dokumentaciji sa težištima kao što su građevinska geotehnika, hidrotehnički objekti, objekti nisakogradnje i saobraćajnice. Studenti i studentice smjera niskogradnje sudjeluju u teoretskim i praktičnim procesima planiranja, projektovanja, izvedbe, nadzora i održavanja manjih i većih građevinskih zahvata. Pritom se polaznici upoznaju sa uobičajenim računarskim alatima za izradu dokumenata, prezentacija i proračuna. Obrazovanje za bachelora inženjera građevinarstva, smjer niskogradnja obuhvata i odgovornost koja podrazumijeva složene utjecaje građevinarstva na društvo i okolinu, te se stimulišu komunikacisjke vještine za razmjenu informacija i ideja o problemima vezanim za građenje sa stručnjacima unutar, tj. van struke.

Očekivane kompetencije
Studenti_ce na odsjeku građevinarstva – smjer niskogradnje, obrazuje se za stjecanje temeljnih  znanja iz prirodnih, društvenih i tehničkih nauke. Od njih se očekuje da samostalno analiziraju i rješavaju jednostavne i složene inženjerske probleme na terenu sa fokusom na saobraćajnice, građevinske geotehnike i hidrotehnike. Inženjer_ka treba prepoznati, definirati i riješiti građevinske izazove koji podrazumijevaju konktretne procjene stanja radi prepoznavanja problema i iznalaženja mogućih načina njihovog rješavanja. Očekivane kompetencije podrazumijevaju sposobnost identifikacije složenih građevinskih problema, i kreiranje rješenja. Mladi stručnjaci-svršenici ovoga smjera se tokom karijere često nalaze na pozicijama menadžera, tj. rukovodioca i važno je da steknu vještine organizacije koja podrazumijeva poznavanje principa građevinskih normativa, tehnologije i organizacije građenja vezanih za oblast niskogradnje.

Kontakt podaci
Adresa: Tehnički fakultet UNBI, Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: dr. sci. Edis Softić, vanr. prof.
Telefon: 037226273
Web: tfb.unbi.ba
Kontakt: edis.softic@unbi.ba