Bakalaureat/Bachelor bosanskog jezika sa književnošću i historija

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij Bosanski jezik sa književnošću i historija je organiziran kao multidisciplinarni studijski program u okviru kojeg se izučava historijski razvoj i norma bosanskoga standardnog jezika, interpretiraju književna djela svjetske, južnoslavenske i bosanskohercegovačke književnosti te proširuju znanja o historiji kao humanističkoj nauci s posebnim akcentom na južnoslavenski, odnosno bosanskohercegovački historijski kontekst. Svršenici ovoga studijskog programa pored osposobljenosti za rad u osnovnoj i srednjoj školi na poslovima predavača iz predmeta Bosanski jezik i književnost te Historije bivaju osposobljeni za rad u medijskim i izdavačkim kućama te različitim kulturnim institucijama i zavodima, npr. kao lektori, korektori, urednici, izdavači, redaktori, itd.

Očekivane kompetencije
Nakon uspješno okončanog studijskog programa Bosanski jezik sa književnošću i historija, studenti su u mogućnosti samostalno definirati i analizirati temeljne lingvističke pojave i pojmove, kritički promišljati najveća dostignuća bosanskohercegovačke, južnoslavenske i svjetske književnosti te tumačiti značajne etape i pojavnosti na široj i užoj historijskoj sceni. Kratko rečeno, svršenici ovoga programa moći će primjenom stečenih teorijskih i praktičnih znanja/vještina zapaženo djelovati u kulturnom životu po pitanju jezika, književnosti i historije.

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditeljica odsjeka: dr. sc. Amira Dervišević, vanr. prof.
Telefon: 037229862
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: pfb@unbi.ba