Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

03.09.2019

Podijeli sa:

Prof. dr. sc. Amela Čolić rođena je u Banjaluci 1971. godine. Magistrirala je na Univerzitetu u Sarajevu na Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (Evropske studije) 2005. godine, a doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2008. godine s temom “Izazov procesa globalizacije i erozija nacionalnog suvereniteta”. Dobitnica je Zlatna značke Univerziteta u Bihaću za doprinos u razvoju visokog obrazovanja, doprinos u istraživanju, kontinuitet u nastavi i naučnoistraživačkoj djelatnosti za 2009. godinu.

Sudjelovala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu u organizaciji American Bar Association, Vijeća Evrope, Glasgow School of Law, Instituta za međunarodnu sociologiju iz Gorizie, Univerziteta u Trstu, Međunarodnog univerzitetskog instituta za evropske studije Gorizia, Instituta za strane jezičke studije u Budimpešti, Međunarodne ljetne škole Cervia u Italiji i brojnih drugih. Autorica je niza naučnih i stručnih radova.

Oblasti njenog istraživačkog interesa su Evropsko pravo te Teorije države i prava. Na poziciji prorektorice za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu je od augusta 2016. godine. Amela Čalo je i sudski tumač za talijanski jezik od 1998. godine.