Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Bitne stavke i dokumenti Centra za osiguranje kvaliteta


Politika kvaliteta Univerziteta u Bihaću je da:
• Kvalitetnim radom u svim segmentima osnaži svoje mjesto kao jedan od izuzetno kvalitetnih univerziteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja;
• Primjenom politike kvaliteta svaki uposlenik je odgovoran za kvalitet rada koji obavlja s ciljem ostvarivanja najviših standarda u svojim aktivnostima, kako nastavi, tako i istraživanju, transferu znanja, ali i doprinosu zajednici;
• Uspostavljenim sistemom osiguranja kvaliteta pruži podršku svakom pojedincu, te omogući maksimalan razvoj svakog uposlenika i svakog studenta u sferama kojima se Univerzitet bavi, u toku boravka na Univerzitetu ali i u procesu cjeloživotnog učenja;
• Uspostavljenim sistemom osiguranja kvaliteta osigura realizaciju definiranih strateških planova razvoja Univerziteta.

Vrijednosti koje će Univerzitet u Bihaću primjenjivati i promovirati primjenjujući ovu politiku su:
•    Legalitet
•    Izvrsnost
•    Moralnost
•    Etičnost
•    Integritet
•    Različitost
•    Profesionalizam
•    Otvorenost
•    Posvećenost
•    Transparentnost
•    Razmjenjivost
•    Podržanost
•    Stimulativnost
•    Modulativnost nastave

Osiguranje kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u BiH u formi koju danas poznajemo je postalo aktuelno primjenom reformskih procesa svima poznatih kao dio bolonjskog procesa. Koliki je značaj dat osiguranju kvaliteta najbolje govori činjenica da je osiguranje kvaliteta prepoznato u svim zakonskim i podzakonskim propisima BiH, entiteta i kantona. Univerzitet u Bihaću je u sve svoje dokumente i procedure uvrstio procese osiguranja kvaliteta o čemu zainteresovani mogu više doznati posredstvom ove stranice, ali i direktnim kontaktom u Rektoratu. Na ovoj stranici će biti objavljivane informacije i postavljani dokumenti i linkovi o temama koje se direktno, ali i indirektno tiču osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću.


Samoevaluacija


Pravilnik o osiguranju kvaliteta

Odluka odbor 2019

Voditelj centra

Odluka o samoevaluaciji i evaluaciji upravljačkih struktura Univerziteta

Pravilnik o utvrđivanju radnog opterećenja

Pravilnik o metodologiji izvještavanja

Procedure anketiranja studenata

Procedura praćenja prolaznosti

Metodologija samoevaluacija

Politika kvaliteta Univerziteta u Bihaću

Politika osiguranja kvaliteta studijskih programa

Politika upravljanja ljudskim potencijalima na Univerzitetu u Bihaću

 

Arhiva


Odluka o osnivanju Odbora

Članovi Odbora

Članovi odbora 2

Članovi odbora 3

Članovi odbora 4

Članovi odbora 5

Voditelj Centra

Odluka o provođenju samoevaluacije

Tim za samoevaluaciju

Zaključak o konstituiranju i verifikaciji članova Odbora

Zapisnik sa I redovne-konstituirajuće sjednice

Odluka o provođenju samoevaluacije


Važniji linkovi:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Svjetski univerzitetski servis BiH
World University Service Austria, Sarajevo Office
ENQA
INQAAHE
EURASHE
EUA


Obuke za razvoj kompetencija osoblja
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 1
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 2
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 3
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 4
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 5
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 6
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 7
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 8
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 9
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 10
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 11
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 12
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 13
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 14
Newsletter Centra - UNBIVERSIS broj 15


Kontakt:

Prof.dr. Enis Džanić
Voditelj Centra
+387(0)37 222-022
enis.dzanic(@unbi.ba)

Mirzet Grozdanić, prof.
ECTS koordinator i stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta
+387(0)37 222-022
mirzet.grozdanic(@unbi.ba)

mr. Enes Dedić
Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

+387(0)37 222-022
enes.dedic(@unbi.ba)


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 9 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja