Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

O Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću je javna ustanova koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visokostručni rad, razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Sjedište Univerziteta u Bihacu je Pape Ivana Pavla II 2/2. Univerzitet u Bihaću je osnovan 28. 07. 1997. godine.

Ipak, korijeni visokog obrazovanja na ovom području sežu u mnogo dalju prošlost. Naime, godine 1970, sa radom je krenulo istureno odjeljenje Više tehničke škole iz Karlovca, zatim se 1975 godine osniva mašinski odsjek na Višoj tehnickoj školi u Bihaću, tekstilni odsjek je sa radom krenuo 1979 a iste godine je sa radom krenula i Viša ekonomska škola. Godine 1993 osnovana je Pedagoška akademija a 1995 Islamska pedagoška akademija. Danas Univerzitet u Bihaću ima sedam visokoškolskih ustanova: Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Islamski pedagoški fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet i Fakultet zdravstvenih studija, na kojima se može steći diploma za 26 razlicitih profila.

Do sada je na Univerzitetu u Bihaću svoj studij okončalo ukupno 4.935 studenata/ica, od kojih je VI stepen završilo 3.954 studenta/ica a VII stepen 981 student/ica.
U akademskoj 2007/08. godini na Univerzitetu u Bihaću upisano je ukupno 4.881 student, od čega je 3.407 redovnih i 1474 vanredna studenta. Od akademske 2006/07. godine na Univerzitetu u Bihaću je krenula generacija studenata koja studira po osnovnim principima Bolonjske deklaracije.

Provođenje ovih principa je opterećeno nizom problema, ali s obzirom na realnu upisnu politiku, nastava se uglavnom izvodi u duhu bolonjskog procesa. Ovdje se, prije svega misli, na mali broj studenata koji se upisuju na odsjeke, odnosno smjerove, te je time i olakšan princip rada sa manjim brojem studenata u grupama na predavanju, a posebno na vježbama, te lakše praćenje studenata kroz proces školovanja i interaktivni način rada, na kojima se i temelji Bolonjski proces.


Dobrodošli na Univerzitet u Bihaću.

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 11 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja