Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Kratak pregled toka sjednice i donesenih odluka na XL redovnoj sjednici Senata

XL redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću protekla je u duhu donošenja Odluke o raspisivanju drugog ponovljenog Konkursa za angažman i izbor u zvanja  nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću za akademsku 2019/2020 godinu i prihvatanje informacije o broju studenata po prvom prijavnom roku koji su stekli pravo upisa u I godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini na fakultetima Univerzitetu u Bihaću.
Donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za javnu odbranu Projekta doktorske disertacije pod nazivom ”Optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja” kandidata Redže Hasanagića, MA. drvne industrije.


Dati su izbori (reizbori) u zvanja nastavnika i saradnika Pedagoškog i Pravnog fakulteta.


Status „Univerzitetski udžbenik“ je dat za knjigu „Nasljedno pravo“ autora prof. dr. Enesa Hašića, prof. dr. Suada Hamzabegovića, prof. dr. Borisa Krešića i doc. dr. Albina Muslića u recenziji prof. dr. Branka Moraita i  prof. dr. Senada Mulabdića ali i za knjigu „Mikrobiologija-opća bakteriologija i parazitologija“ autora prof. dr. Huske Jukića u recenziji red. prof. dr. Anese Jerković-Mujkić i  red. prof. dr. Suada Habeša.


PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 14 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja