Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

U ovoj sekciji možete pronaći konkurse koji se tiču Univerziteta u Bihaću.

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ za angažman i izbor u zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2019/2020. godini
(Obavijest -Dnevni Avaz, Konkurs 18.07.2019. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 17.07.2019
(objava-Dnevni Avaz 17.07.2019. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Dnevni Avaz 17.07.2019. godine)

Konkurs - Oglas FZS 07.07.2019
(Obavijest -Dnevni Avaz, Konkurs 07.07.2019. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman i izbor u zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2019/2020. godini
(Obavijest -Dnevni Avaz, Konkurs 01.07.2019. godine)

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću 29.06.2019
(objava-Dnevni Avaz 29.06.2019. godine)

JAVNI KONKURS za izbor u naučno - nastavno zvanje - PFB 08.06.2019
(objava-Dnevni Avaz 08.06.2019. godine)

JAVNI KONKURS za izbor rektora/rektorice Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine - 05.06.2019
(objava-Dnevni Avaz 05.06.2019. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću - javne nabavke
(objava-Dnevni Avaz 25.05.2019. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću - Sekretar
(objava-Dnevni Avaz 25.05.2019. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću - sekretar
(objava-Dnevni Avaz 25.05.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docent - PRF 24.04.2019.
(objava-Dnevni Avaz 24.04.2019. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - asistenti 24.04.2019.
(objava-Dnevni Avaz 24.04.2019. godine)

JAVNI KONKURS za ponovni izbor/izbor u naučno - nastavna zvanja - PFB 23.04.2019
(objava-Dnevni Avaz 23.04.2019. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman u izvođenju nastave na I i II ciklusu studija - EF 10.04.2019
(objava-Dnevni Avaz 10.04.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ Za izbor i angažman angažman nastavnika i saradnika za ljetni semestar akademske 2018/2019 godine FZS
(objava-Dnevni Avaz 09.03.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika u ljetnom semestru - PRF 09.03.2019
(objava-Dnevni Avaz 09.03.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor i angažman saradnika u zvanju viši asistent - PRF 09.03.2019.
(objava-Dnevni Avaz 09.03.2019. godine)

JAVNI KONKURS za ponovni izbor/izbor u naučno-nastavna zvanja PFB 09.03.2019.
(objava-Dnevni Avaz 09.03.2019. godine)

JAVNI KONKURS za izbor rektora/ rektorice Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine - 2019
(objava-Dnevni Avaz 08.03.2019. godine)

KONKURS za izbor/reizbor - TFB 06.03.2019.
(objava-Dnevni Avaz 06.03.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje - EF 22.02.2019
(objava-Dnevni Avaz 22.02.2019. godine)

KONKURS za izbor/reizbor u zvanja - BTF 12.02.2019.
(objava-Dnevni Avaz 12.02.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docent (napredovanje) - PRF
(objava-Dnevni Avaz 07.02.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docent - kp- PRF
(objava-Dnevni Avaz 07.02.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman saradnika u akademskoj 2018/2019. godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću - PRF
(objava-Dnevni Avaz 07.02.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docent - PRF
(objava-Dnevni Avaz 07.02.2019. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u odgovarajuća naučno – nastavna zvanja na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću - 11-2018
(objava-Dnevni Avaz 17.11.2018. godine)

KONKURS za izbore u zvanja, BTF 15.11.2018.
(objava-Dnevni Avaz 16.11.2018. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Trećeg ciklusa studija „SAVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE“, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2018/2019.godini
(objava-Dnevni Avaz 08.10.2018. godine)

JAVNI KONKURS Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, 28.09.2018.
(objava-Dnevni Avaz 28.09.2018. godine)

 

JAVNI KONKURS/ NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta nastavnika u zvanju docent, PFB, 22.09.2018
(objava-Dnevni Avaz 22.09.2018. godine)

KONKURS za izbor u zvanje - BTF 22.09.2018.
(objava-Dnevni Avaz 22.09.2018. godine)

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ za angažman i izbor u zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini - August/Septembar
(objava-Dnevni Avaz 31.08.2018. godine)

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju docenta na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
(objava-Dnevni Avaz 25.08.2018. godine)

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica
(objava-Dnevni Avaz 25.08.2018. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini - Juli
(objava-Dnevni Avaz 16.07.2018. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta saradnik – viši asistent - FZS 10.07.2018
(objava-Dnevni Avaz 10.07.2018. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu II ciklusa 2018/2019. (objava-Dnevni Avaz 06.07.2018. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman i izbor u zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini
(objava-Dnevni Avaz 03.07.2018. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija 2018-2019
(objava-Dnevni Avaz 20.06.2018. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje - EF 09.06.2018
(objava-Dnevni Avaz 09.06.2018. godine)

Konkurs FZS 18.05.2018
(objava-Dnevni Avaz 18.05.2018. godine)

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika na II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu 09.05.2018.
(objava-Dnevni Avaz 09.05.2018. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora PRF 09.05.2018.
(objava-Dnevni Avaz 09.05.2018. godine)

Konkurs za izbor u zvanje - BTF 04.05.2018.
(objava-Dnevni Avaz 04.05.2018. godine)

Javni konkurs TFB 28.03.2018.
(objava-Dnevni Avaz 28.03.2018. godine)

Konkurs za angažman - II Ciklus EF 21.03.2018.
(objava-Dnevni Avaz 21.03.2018. godine)

JAVNI KONKURS za izbor/ ponovni izbor u naučno- nastavna zvanja - PFB 17.03.2018.
(objava-Dnevni Avaz 17.03.2018. godine)

OBAVIJEST o poništenju dijela Konkursa/natječaja - FZS 17.03.2018.
(objava-Dnevni Avaz 17.03.2018. godine)

J A V N I K O N K U R S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) asistenta na Univerzitetu u Bihaću po Programu sufinansiranja zapošljavanja
(objava-Dnevni Avaz 23.02.2018. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu - EF 14.02.2018
(objava-Dnevni Avaz 14.02.2018. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje - EF 14.02.2018
(objava-Dnevni Avaz 14.02.2018. godine)

Konkurs ljetni semestar - TFB 22.01.2018.
(objava-Dnevni Avaz 22.01.2018. godine)

Konkurs FZS Angazman 17.01.2018. godine
(objava-Dnevni Avaz 17.01.2018. godine)

PFB - JAVNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
(objava-Dnevni Avaz 17.01.2018. godine)

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jedanaest (11) asistenata
(objava-Dnevni Avaz 11.01.2018. godine)

JAVNI KONKURS za izbor u odgovarajuća naučno- nastavna zvanja - PDF 12.12.2017
(objava-Dnevni Avaz 12.12.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika - viši asistent - PRF 12.12.2017.
(objava-Dnevni Avaz 12.12.2017. godine)

Poništenje dijela Konkursa - PRF 12.12.2017.
(objava-Dnevni Avaz 12.12.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje - EF 08.12.2017.
(objava-Dnevni Avaz 08.12.2017. godine)

KONKURS za izbore u zvanja - BTF 23.11.2017.
(objava-Dnevni Avaz 23.11.2017. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata na Razlikovni studij na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u za akademsku 2017/2018. godinu
(objava-Dnevni Avaz 16.11.2017. godine)

JAVNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika i saradnika na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću 16.11.2017.
(objava-Dnevni Avaz 16.11.2017. godine)

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću 14.11.2017
(objava-Dnevni Avaz 14.11.2017. godine)

Poništenje Konkursa EF 10.11.2017
(objava-Dnevni Avaz 10.11.2017. godine)

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom
(objava-Dnevni Avaz 07.11.2017. godine)

KONKURS za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću 26.10.2017.
(objava-Dnevni Avaz 26.10.2017. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/18. godini
(objava-Oslobođenje 20.10.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje - EF 17.10.2017.
(objava-Oslobođenje 17.10.2017. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika na II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2016/2017. godini - IP
(objava-Oslobođenje 07.07.2017. godine)

KONKURS za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika - VZŠ
(objava-Oslobođenje 11.06.2017. godine)

KONKURS - Domar VZŠ
(objava-Oslobođenje 11.06.2017. godine)

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 09.06.2017. godine)

Konkurs TFB - Upravljanje kvalitetom, Arhitektonsko projektovanje
(objava-Oslobođenje 06.06.2017. godine)

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, BTF
(objava-Oslobođenje 27.05.2017. godine)

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/ kafe kuharica - TFB
(objava-Oslobođenje 27.05.2017. godine)

Ponovni konkursi TFB 25.05.2017. godine
(objava-Oslobođenje 25.05.2017. godine)

KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću
(objava-Oslobođenje 25.05.2017. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika -docent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 18.05.2017. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu 06.04.2017.
(objava-Oslobođenje 06.04.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje - asistent EF
(objava-Oslobođenje 06.04.2017. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za angažman nastavnika na I ciklusu studija - Pedagoski f. 01.04.2017.
(objava-Oslobođenje 01.04.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 01.04.2017. godine)

JAVNI KONKURS za angažman spoljnih saradnika na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 31.03.2017. godine)

KONKURS za izbore/reizbor u zvanja - BTF 29.03.2017.
(objava-Oslobođenje 29.03.2017. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika na II ciklusu studija u akademskoj 2016/2017 godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 29.03.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika u ljetnom semestru akademske 2016/2017 godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 29.03.2017. godine)

JAVNI KONKURS za izbor i napredovanja u zvanja nastavnika i saradnika na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 13.03.2017. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za angažman nastavnika na II ciklusu studija u akademskoj 2016/17 godini i izbore u zvanja - Pedagoški fakultet
(objava-Oslobođenje 03.03.2017. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje i angažman nastavnika i saradnika na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine
(objava-Oslobođenje 03.03.2017. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika na II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2016/2017. godini
(objava-Oslobođenje 03.03.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja EF - asistenti
(objava-Oslobođenje 03.03.2017. godine)

II (DRUGI) KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu
(objava-Oslobođenje 03.03.2017. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za ponovni izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora - Pravni fakultet
(objava-Oslobođenje 02.03.2017. godine)

K O N K U R S za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine 30.12.2016.(objava-Oslobođenje 30.12.2016. godine)

Konkurs za izbor u zvanja - Ekonomski fakultet 07.12.2016.
(objava-Oslobođenje 07.12.2016. godine)

Konkurs za izbor/ponovni izbor Pedagoški fakultet - 04.12.2016.
(objava-Oslobođenje 04.12.2016. godine)

Konkurs za izbore/reizbor - Biotehnički fakultet - 02.12.2016.
(objava-Oslobođenje 02.12.2016. godine)

Konkurs - Pedagoški fakultet 10.11.2016. godine
(objava-Oslobođenje 10.11.2016. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini - BTF 13.10.2016
(objava-Oslobođenje 13.10.2016. godine)

K O N K U R S za izbor 3 (tri) člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 07.10.2016. godine)

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA/NATJEČAJA za izbor/reizbor i napredovanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću, u akademskoj 2015/2016. godini - EF
(objava-Oslobođenje 05.10.2016. godine)

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika u ak. 2016/2017. godini - Pravni fakultet
(objava-Oslobođenje 04.10.2016. godine)

PONOVNI KONKURS za angazman vanjskih saradnika i izbor u zvanja na EF
(objava-Oslobođenje 29.09.2016. godine)

KONKURS za izbor prorektora - nastava, nir, finansije
(objava-Oslobođenje 18.09.2016. godine)

JAVNI KONKURS za izbor dekana Fakulteta/VŠ-e Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 18.09.2016. godine)

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini - TFB
(objava-Oslobođenje 17.09.2016. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 17.09.2016. godine)

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini - VZŠ
(objava-Oslobođenje 17.09.2016. godine)

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini - Pedagoski
(objava-Oslobođenje 16.09.2016. godine)

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini - BTF
(objava-Oslobođenje 10.09.2016. godine)

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja/ponovni izbor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2016/2017. godini
(objava-Oslobođenje 10.09.2016. godine)

Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u ak. 2016/2017. godine - Drugi upisni rok
(objava-Oslobođenje 08.09.2016. godine)

JAVNI KONKURS za izbor rektora/rektorice Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine
(objava-Oslobođenje 25.08.2016. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini
(objava-Oslobođenje 18.07.2016. godine)

Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u ak. 2016/2017. godine
(objava-Oslobođenje 24.06.2016. godine)

Konkurs za upis studenata u I godinu II ciklusa studija u ak. 2016/2017. godine
(objava-Oslobođenje 24.06.2016. godine)

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme vrijeme - Pravni fakultet
(objava 29.03.2016. godine)

Konkurs Pedagoški fakultet - Sekretar fakulteta
(objava-Oslobođenje 16.03.2016. godine)

Konkurs Pedagoški fakultet - Zaposlenik na održavanju čistoće/Kafe kuharica
(objava-Oslobođenje 16.03.2016. godine)

Ponovni Konkurs - angazman - I ciklus - Ekonomski fakultet
(objava 26.01.2016. godine)

Oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta VZŠ
(objava-Oslobođenje 15.01.2016. godine)

Konkurs Pedagoški fakultet - II ciklus upis
(objava 07.01.2016. godine)

KONKURS za angažman nastavnika na II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2015/2016. godini
(objava 08.12.2015. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor/reizbor i napredovanja u zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini
(objava-Oslobođenje 04.12.2015. godine)

Konkurs Pedagoški fakultet - Sekretar
(objava 18.11.2015. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavna zvanja - Pedagoški fakultet
(objava 05.11.2015. godine)

Poništenje dijela i ponovni konkurs za izbor u zvanja - Ekonomski fakultet
(objava 05.11.2015. godine)

Pravni fakultet - Konkurs(napredovanje)
(objava-Oslobođenje 30.10.2015. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija
(objava 28.09.2015. godine)

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2015/2016. godini
(objava-Oslobođenje 25.09.2015. godine)

Ponovni konkurs za angažman Ped.fakultet
(objava-Oslobođenje 18.09.2015. godine)

Ponovni konkurs za angažman VZŠ
(objava-Oslobođenje 12.09.2015. godine)

Konkurs za angažman nastavnika i saradnika Pravni fakultet
(objava-Oslobođenje 05.09.2015. godine)

Ponovni konkurs za angažman nastavnika i saradnika Biotehnički fakultet
(objava-Oslobođenje 05.09.2015. godine)

Pravni fakultet II upisni rok 2015/2016
(objava-Oslobođenje 05.09.2015. godine)

PONOVNI KONKURS za angažman i izbore u zvanja - Tehnički fakultet
(objava-Oslobođenje 04.09.2015. godine)

Tehnički fakultet II upisni rok 2015/2016
(objava-Oslobođenje 04.09.2015. godine)

Ekonomski fakultet II upisni rok 2015/2016
(objava-Oslobođenje 02.09.2015. godine)

Biotehnički fakultet II upisni rok 2015/2016
(objava-Oslobođenje 02.09.2015. godine)

Pedagoški fakultet II upisni rok 2015/2016
(objava-Oslobođenje 02.09.2015. godine)

VZS II upisni rok 2015/2016
(objava-Oslobođenje 02.09.2015. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini
(objava-Oslobođenje 09.07.2015. godine)

Poništenje konkursa za izbor dekana Ekonomskog fakulteta
(objava 07.07.2015. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija
(objava-Oslobođenje 27.06.2015. godine)

Konkurs za izbor rektora/ice UNBI
(objava-Oslobođenje 16.06.2015. godine)

Konkurs za izbor tri prorektora UNBI
(objava-Oslobođenje 16.06.2015. godine)

Javni Konkurs za izbor Dekana UNBI
(objava-Oslobođenje 16.06.2015. godine)

Poništenje dijela Konkursa za izbor u odgovarajuća nastavnička i saradnička zvanja - Ekonomski fakultet
(objava 10.06.2015. godine)

Konkurs - reizbor, Biotehnički fakultet
(objava-Oslobođenje 22.05.2015. godine)

Konkurs za izbor u zvanje - Biotehnički fakultet
(objava 17.04.2015. godine)

KONKURS za izbor 3 (tri) člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
(objava 02.04.2015. godine)

KONKURS- izbor u zvanje, Ekonomski fakultet, redovni profesor, asistenti
(objava 14.03.2015. godine)

Poništenje dijela konkursa i javni konkurs VZŠ
(objava-Oslobođenje 13.03.2015. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta - Pedagoški fakultet
(objava-Oslobođenje 07.03.2015. godine)

KONKURS za izbor u zvanje, viši asistent, oblast Finansije
(objava-Oslobođenje 24.02.2015. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za izbor u odgovarajuća nastavna zvanja-Pedagoški fakultet
(objava-Oslobođenje 21.02.2015. godine)

K O N K U R S za angažman, izbore u zvanja i napredovanje u naučno-nastavnom zvanju nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću - Tehničkom fakultetu
(objava-Oslobođenje 14.02.2015. godine)

Javni konkurs/Natječaj Visoka zdravstvena škola
(objava-Oslobođenje 17.01.2015. godine)

KONKURS za izbor u zvanje - Biotehnički fakultet
(objava 14.01.2015. godine)

KONKURS/NATJEČAJ Za izbor u zvanje višeg asistenta (napredovanje) - Pravni fakultet
(objava 09.01.2015. godine)

Konkurs - napredovanje - Tehnički fakultet
(objava-Oslobođenje 08.01.2015. godine)

PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor dekana Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
(objava-Oslobođenje 08.01.2015. godine)

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2014/2015. godini
(objava 25.12.2014. godine)

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini
(objava 11.12.2014. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za popunu radnih mjesta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava 14.11.2014.godine)

Konkurs za prijem u radni odnos-asistent/visi asistent, savjetnik za osiguranje kvaliteta
(objava 05.11.2014.godine)

DRUGI-Ponovljeni Konkurs za izbor i angažman nastavnika i saradnika na VZŠ
(objava 05.10.2014.godine)

PONOVLJENI KONKURS/NATJEČAJ - BIOTEHNIČKI FAKULTET
(objava 21.09.2014.godine)

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
(objava 18.09.2014.godine)

DRUGI - PONOVLJENI KONKURS za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu studija u akademskoj 2014/2015.godini na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava 16.09.2014. godine)

KONKURS za izbor 3 (tri) člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću na mandatni period od četiri godine
(objava 25.08.2014. godine)

KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću
(objava 25.08.2014. godine)

Dopuna Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću
(objava 15.07.2014. godine)

KONKURS za izbor dekana Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
(objava 14.07.2014. godine)

KONKURS za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Bihaću
(objava 08.07.2014. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Drugog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini
(objava 04.07.2014. godine)

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini u Prvi ciklus studija
(objava 02.07.2014. godine)

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini
(objava 02.07.2014. godine)

Pravni fakultet - JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika u odgovarajuća zvanja (napredovanje)
(objava 13.06.2014. godine)

Konkurs za izbor dekana Biotehničkog fakulteta
(objava 12.06.2014. godine)
Konkurs za izbor dekana Visoke zdravstvene škole
(objava - Oslobođenje 13.04.2014. godine)
Tehnički fakultet-izbori u zvanja
(objava 18.03.2014. godine)
Konkurs za izbore u zvanja i angažman nastavnika i saradnika-TFB
(objava 19.02.2014. godine)
Ekonomski fakultet-Angažman II ciklus
(objava 18.02.2014. godine)
Pravni fakultet - izbor u zvanje, napredovanje (docent)
(objava - Oslobođenje 14.02.2014. godine)
Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću
(objava 05.02.2014. godine)
Konkurs za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću 
Konkurs za izbor i imenovanje Rektora/ice Univerziteta u Bihaću.
(objava 13.11.2013. godine)

    


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 11 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja