Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

MONITORING POSJETA EU EKSPERATA SA UNIVERZITETA U PORTU UREDU ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U BIHAĆU – ERASMUS+ KA2 STINT PROJEKAT

Unutar Erasmus+ KA2 STINT STINT projekta “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u BiH”, Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću je kao Voditelj projekta ispred Univerziteta u Bihaću, 21.03.2018. godine, ugostio predstavnice Univerziteta u Portu, gđu Carlu Carneiro, voditeljicu Ureda za međunarodnu saradnju, i gđu Monicu Vieira, voditeljicu Ureda za osiguranje kvaliteta ove visokooobrazovne institucije iz Portugala. Monitoring posjeta EU partnerske institucije je održana u sklopu Radnog projektnog paketa 4. Pilot aktivnosti o internacionalizaciji. Nakon što je STINT UNBI tim uradio i poslao pilot aktivnosti iz nacrta dokumenta Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018-2022 koja je trenutno u finalnoj fazi izrade, takođe unutar projektnih aktivnosti, posjeta je realizirana da bi se na svim partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine razgovaralo o napravljenom progresu u smislu provedbe pilot aktivnosti. Četiri pilot aktivnosti, koje je dostavio Univerzitet u Bihaću, su po mišljenju predstavnica Univerziteta u Portu veoma dobro koncipirane i realne, što znači da su provodive, a neke od njih su već započete u smislu njihove realizacije. Nakon višestanog razgovora o načinu i rokovima implementacije aktivnosti, dobili smo i dosta korisnih savjeta radi lakšeg provođenja ovih, ali i ostalih započetih aktivnosti u okviru internacionalizacije Univerziteta u Bihaću.


 

 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 19 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja