Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke, broj: 02-5345/2014 od 22.08. 2014. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću,  raspisuje se

 KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

SEKRETAR  FAKULTETA …………………… jedan (1) izvršilac na neodređeno  vrijeme

Pozicija obuhvata poslove: Organizovanje i rukovođenje radom administrativne službe fakulteta, praćenje i primjena propisa, davanje pravnih mišljenja, pripremanje i praćenje sjednica NNV-a fakulteta i drugih organa fakulteta, praćenje rada studentske službe, kao i ostale poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta  Univerziteta u Bihaću

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Univerziteta u Bihaću:

-          I ciklus studija-bachelor sa 240 ECTS bodova ili VS,   Pravni fakultet, sa 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

 Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih konkursom, i to:

- Prijava sa biografijom,
- Rodni list,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  (ne starije od 3 mjeseca),
- Dokaz o završenom  I ciklusu- bachelor 240 ECTS ili VII stepenu – ovjerenu fotokopiju diplome,
- Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računaru,
- Uvjerenje/potvrdu od ranijeg  poslodavca o radnom iskustvu nakon stjecanja diplome I ciklusa 240 ECTS ili VS.

S kandidatima koji budu  ispunjavali  uslove iz Konkursa izvršit će se prethodna provjera radnih sposobnosti  putem testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.                          

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili  preporučeno poštom  na adresu:

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Luke Marjanovića bb
(sa naznakom: Prijava na konkurs za popunu radnog mjesta na Pedagoškom fakultetu - sekretar fakulteta)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 15 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja