Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

INTERNI POZIV za provođenje izbora predavača TRAIN modula

Univerzitet u Bihaću na poziv Rektorske konferencije zajedno sa ostalim univerzitetima u BiH uključen je u izradu programa za stručno usavršavanje viših asistenata i docenata, a u okviru programa TRAIN - Training & Research for Academic Newcomers, kojeg Univerzitet u Sarajevu provodi od 2013. godine. Predavači koji zadovolje kriterije bit će osposobljeni za repliciranje treninga nakon obuke koju će provesti TRAIN predavači sa UNSA u maju 2019.godine.
Budući predavači moraju zadovoljiti opće kriterije:
-  naučni stepen doktora nauka, 

-  zaposlen na fakultetu Univerziteta u nastavi,
-  poznavanje engleskog jezika, 

-  vještine prezentiranja, iskustvo u podučavanju,
-  orijentacija ka studentu, 

-  završena edukacija u okviru TRAIN programa ili zvanje doktora nauka za oblast 
pedagogije. 

TRAIN moduli za obuku su:
1.Osnove andragoške djelatnosti u VO,
2.Didaktika visokog obrazovanja,
3.Planiranje kurikuluma u VO,
4.Komunikacija i vještine prezentiranja,
5.Istraživanje, naučno pisanje i publiciranje naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih rezultata,
6.Priprema projektnih aplikacija i upravljanje projektnim ciklusom,
7.Poduzetničke sposobnosti u VO,
8.Umrežavanje i timski rad.
  
 Specifični kriteriji za module:
    
Istraživanje,naučno pisanje i publiciranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata
(autor najmanje jedne publikacije u jednom od vodećih međunarodnih časopisa; autor najmanje jedne publikacije na engleskom jeziku; mentorstvo doktorandima; istraživanje na nivou doktorata (poslije stjecanja doktorske titule) u trajanju od najmanje 
pet godina)
    
Didaktika visokog obrazovanja i Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju 
                 
(Pohađanje tečajeva iz didaktike, aktivnog poučavanja (učenja), izrade nastavnog plana i programa; autor publikacija koje pored elemenata predmetnog područja imaju uključenu i didaktičku komponentu (istraživanje u nastavi, refleksivna didaktika); komunikacijske i metodičke vještine)

    
Pripremanje aplikacija za finansiranje i projektni menadžment 
                                          
(Iskustvo u pripremi uspješne aplikacije za međunarodnofinanciranje; član koordinacionog tima projekta koji je financiran na međunarodnom nivou 
Komunikacija i vještine prezentiranja; senzibilitet za kontakt s ljudima (vještine promatranja, pružanje podrške, pružanje povratne informacije, aktivacija i motivacija) 

 
Komunikacija i vještine prezentiranja
(Vještine jasnog slanja informacije i fleksibilne transformacije poruke prilagođene potrebama polaznika; znanje/iskustvo iz oblasti metodologije treniranja; vještine moderiranja;  planiranje i strukturiranje timskog rada (voditeljski stil) 

    
Preduzetničke sposobnosti u visokom obrazovanju 

(Iskustvo poučavanja u oblastima poduzetništvo, mikroekonomija i menadžment, kao neposredno iskustvo u praktičnoj djelatnosti unutar ovih oblasti; kvalitetna komunikacija u poslovnom okruženju i, ukoliko je moguće, poduzetničko iskustvo ili rad koji je usko povezan sa poslovanjem)
    
Umrežavanje i timski rad
(iskustvo u korištenju društvenih medija za poslovno uvezivanje i/ili online mreže istraživanja; akademsko obrazovanje iz pedagogije, psihologije, sociologije ili srodnih oblasti povezanih sa ekonomijom i upravljanjem ljudskim resursima (ekonomika obrazovanja, organizacijska psihologija, obrazovni menadžment, itd.) ili stručnost u vođenju treninga iz ove oblasti)

 
Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju 

(Iskustvo u radu sa različitim ciljnim skupinama uzrasta 18+/senzibilitet za komunikaciju s odraslima u procesu poučavanja; vladanje temama i praktičnim znanjima iz psihologije odraslih i andragoške metodike; sposobnost povezivanja uvriježenih pedagoških pristupa sa andragoškim iskoracima u 
radu sa odraslima; fleksibilnost i kreativnost u pristupu nastavnom sadržaju i procesu; znanstveni i stručni radovi iz oblasti andragogije i obrazovanja odraslih) 


Prezentacije gore navedenih modula koji se realizuju na UNSA u okviru TRAIN programa mogu se pronaći na sljedećem linku.
 
Ukoliko ste zainteresirani za jedan od ponuđenih 8 modula, smatrate da imate kompetencije koje podrazumijevaju facilitatorske sposobnosti za trenera, prijavu sa motivacionim pismom možete poslati na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Ured prorektora za NIR i međuuniverzitetsku saradnju (kontakt osoba prorektorica van. prof. Amela Čolić).
 
Prijave će se primati od 22. 3. 2019-1. 4. 2019.godine.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 8 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja