Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

POSJETA MR.ENESA TURBIĆA SA TRAKYA UNIVERZITETA UREDU ZA NIR I MEĐUNARODNU SARADNJU UNBI

U srijedu, 14.11.2018. godine, nakon održanog predavanja studentima na Islamskom pedagoškom fakultetu, mr. Enes Turbić, profesor na Institutu za Balkan Trakya univerziteta (Edirne, R.Turska) i trenutni doktorant bosanskog jezika i historije na istom, je u pratnji v.d. dekana Islamskog pedagoškog fakulteta, prof.dr. Hajrudina Hodžića, posjetio Ured za NiR i međunarodnu saradnju, gdje su ih dočekale prorektorica, prof.dr. Amela Čolić i gđa Alma Bosnić, stručna savjetnica za međunarodnu saradnju. Univerzitet u Bihaću već dugi niz godina uspješno sarađuje sa Trakya univerzitetom unutar Mevlana programa razmjene sa naglaskom na oblast bosanskog jezika i književnosti jer je ovaj partnerski Univerzitet jedini u Turskoj koji se bavi izučavanjem našeg jezika, književnosti i kulture. Unazad nekoliko akademskih godina, studenti Trakya univerziteta su provodili po semestar na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta, a u ljetnom semestru ove akademske godine, prof.dr. Pečenković, takođe sa Odsjeka za bosanki jezik i književnost, će boraviti na ovom Univerzitetu kao gostujući predavač i stipendista Mevlana programa razmjene. Sa profesorom Turbićem se razgovaralo na temu proširenja saradnje i na druge oblasti, kao što su organizacije međunarodnih konferencija, ali i saradnje unutar razvojnih i naučno-istraživačkih projekata.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 20 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja