Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

ODRŽAN SASTANAK KONZORCIJA ERASMUS+ KA2 STINT PROJEKTA NA INSTITUTU POLITECNICO DO PORTO U PORTUGALU

U periodu 26-28. 09.2018. godine održan je sastanak konzorcija Erasmus+ KA2 STINT projekta “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u BiH” na partnerskom Univerzitetu u Portu. Predstavnice Univerziteta u Bihaću na sastanku su bile prof.dr. Amela Čolić, prorektorica za NiR i međunarodnu saradnju i gđa Alma Bosnić, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ispred UNBI STINT tima. Kako se projekat nalazi u svojoj završnoj fazi, predstavnice Univerziteta u Bihaću su imale priliku da upoznaju koordinatora i ostale partnere sa realiziranim aktivnostima unutar projekta sa naglaskom na uspješno kreiran dokument “Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću za period 2018-2023” koji bi na narednoj redovnoj sjednici Senata trebao biti i usvojen. Na prijedlog UNBI STINT tima, prijedlog dokumenta “Priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija” je u prethodnom periodu usvojen u formi nacrta, a priznavanje bi bilo usklađeno sa principima Lisabonske konvencije. Da bi se izvršila harmonizacije procedure priznavanje, iskreno se nadamo da će i Vlada USK-a uskoro usvojiti prijedlog Zakona za priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija dostavljen od strane Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH koji je partner u STINT projektu. Tokom sastanka, napravljena je i prezentacija nabavljene opreme i literature za potrebe Ureda za međunarodnu saradnju i studentske asocijacije Univerziteta u Bihaću što će uveliko unaprijediti rad Ureda i naših studenata. Dogovorene su naredne aktivnosti koje se trebaju realizirati do sastanka na KU Leuven univerzitetu u Gentu krajem novembra ove godine, a sve u skladu sa ispunjavanjem strateških ciljeva projekta.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 14 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja