Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Svečana akademija povodom 20 godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

U ponedjeljak, 9. jula 2018. godine u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ-a u Bihaću održana je svečana akademija povodom dvadeset godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Svečanu akademiju otvorila je dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću prof. dr. Mirela Kljajić Dervić, koja se u svom obraćanju osvrnula na razvojni put Ekonomskog fakulteta od osnivanja do danas, postignute uspjehe studenata te uputila zahvale institucijama i pojedincima koji su punih 20 godina pomagali rad i razvoj fakulteta.

Ispred rektorata Univerziteta u Bihaću, prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović ističući da je Ekonomski fakultet, odnosno njegova preteča Viša ekonomska škola u Bihaću bila jedan od dva kamena temeljca pri osnivanju Univerziteta u Bihaću. Rektor Islamović istaknuo je da svih ovih godina, pa i nakon prvog poziva za upis u akademsku 2018/2019 godinu, odziv studenata prijavljenih za studij na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, pokazuje da ovaj fakultet ima sigurnu budućnost.

U ime Vlade USK-a prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta mr. sc. Muhamed Ramić, koji je uz čestitku povodom 20 godina rada Ekonomskog fakulteta, istaknuo izvrsnu saradnju resornog ministarstva sa Ekonomskim fakultetom u Bihaću i pohvalio pozitivne procese na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, uz želju da se oni nastave i u narednom periodu.

Asistentica Ekonomskog fakulteta u Bihaću Selma Gutlić u kratkoj prezentaciji predstavila je retrospektivu Ekonomskog fakulteta, a studentica prve godine Ayla Duraković, dala je svoj osvrt na svojih prvih 9 mjeseci provedenih na Ekonomskom fakultetu, uz prezentaciju velikog broja projekata i aktivnosti u kojima je kao student fakulteta učestvovala.

Prodekan za naučno-istraživački rad doc. dr. Kenan Mahmutović uručio je zahvalnice umirovljenom profesoru Ekonomskog fakulteta u Bihaću profesoru emeritusu Hilmiji dr Mujiću, i umirovljenom profesoru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću profesoru emeritusu Ismetu dr Bišćeviću. „Iako je akademska zajednica njihov doprinos razvoju nauke i Univerziteta u Bihaću već vrjednovala dodjelom najvišeg priznanja zlatne značke Univerziteta, kao i dodjelom počasnog zvanja profesor emeritus, zadovoljstvo nam je da im se i u ovoj prilici zahvalimo za sve ono što su učinii i što i danas čine za Ekonomski fakultet u Bihaću“, istaknuo je prodekan Mahmutović.

Dekanesa fakulteta uručila je zahvalnice institucijama, organizacijama i pojedincima koji su posebno doprinijeli radu i razvoju Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Voditeljica II ciklusa studija doc. dr. Dijana Vuković uručila je priznanja najboljim studentima postdiplomskog znanstvenog studija i II cilusa studija Ekonomskog fakulteta u Bihaću, a voditelj prvog ciklusa studija mr. sc. Adis Muharemović uručio je priznanja najboljim studentima I ciklusa studija.

Anesa Veljačić, studentica Ekonomskog fakulteta u Bihaću, kao član pobjedničkog tima u takmičenju EU4U a koje organizira Kancelarija Specijalnog predstavnika EU – EUSR u BiH, prezentirala je uspjehe studenata Ekonomskog fakulteta u Bihaću na dva takmičenju „EU4U“, pri čemu je prezentiran i pobjednički video studenata Ekonomskog fakulteta u Bihaću kao rezultat marketinške kampanje za jednu od ponuđenih tema koje su ujedno odgovori na rješavanje problema sadržanih u okviru Reformske agende 2015-2018.

U završnom dijelu svečane akademije, Doc. dr. Kenan Mahmutović, Prodekan za naučno istraživački rad Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću govorio je o razvojnim planovima fakulteta. Istaknuo je nekoliko prioriteta menadžmenta fakulteta u narednom periodu.

Kompletnu vijest možete pročitati i na sljedećem linku.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 25 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja