Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

POSJETA PREDSTAVNIKA UREDA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERZITETA IZ R.TURSKE UREDU ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U BIHAĆU
Dana 20. 04. 2018. godine u posjetu Univerzitetu u Bihaću i Uredu za međunarodnu saradnju bili su predstavnici Ureda za međunarodnu saradnju Karamanoğlu Mehmetbey Univerziteta iz R.Turske. Posjeta je rezultat započetih pregovora o uspostavljanju saradnje iz januara mjeseca 2018. godine. Tokom cijelog perioda dogovarano je potpisivanje Ugovora o saradnji, zatim Erasmus+ ICM ugovora o međuuniverzitetskog saradnji radi apliciranja za Erasmus+ sredstva za mobilnost studenata i osoblja unutar narednog poziva, te potpisivanja Mevlana ugovora što je u konačnici i realizirano.

Prorektorica za NiR i međuuniverzitetsku saradnju, prof. dr. Amela Čolić i stručna savjetnica za međunarodnu saradnju (Erasmus+ i Mevlana koordinator), gđa Alma Bosnić su dočekale goste sa partnerskog Univerziteta, razgovaralo se konkretno o narednim koracima u smislu realizacije potpisanih ugovora i što boljoj iskoristivosti potencijala i resursa obe visokoobrazovne institucije; predstavljen je Univerzitet u Bihaću sa fokusom na aktivnosti međunarodne saradnje, te su gosti upoznati i sa održavanjem 6. međunarodne naučno – stručne konferencije „5. juni-svjetski dan zaštite okoliša“ koja će se održati 17. i 18. juna na Univerzitetu u Bihaću, te se iskreno nadamo prijavi kolega sa ovom Univerziteta.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 21 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja